Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|
Põhikiri
|
Juhtimine
|
Majandusaasta aruanded
|
Liikmeks astumine
|
Tegevuskavad
|
Annetus Peace Child Eestile
|

Peace Child Eesti on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. PCE on Ühendkuningriikide suurorganisatsiooni Peace Child Internationali esindus Eestis.

Organisatsiooni tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte inimeste kaasamine ja võimendamine, laste- ja noorsooalase tegevuse arendamine ning osalemine laste ja noorsootööpoliitika väljatöötamises ja rakendamises.

Missioon: võimestada noori ja edendada jätkusuutlikku arengut.

Visioon: noored kui lahendus, mitte probleem