Vabal tahtel vabatahtlik

Projekti „Vabal tahtel vabatahtlik!“ eesmärk on edendada Tallinna sotsiaalset arengut läbi vabatahtliku töö valdkonna koordineerimise ja võrgustikutöö ning jätkusuutlikkuse tagamise läbi uute vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise – eelkõige noorte – ning vabatahtlikuse valdkonnas osalemise lihtsustamise.

Projekti põhitegevused:
– 4 seminari Tallinnas
– 2-päevane konverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks?“
– Tallinna Vabatahtlike Tegevnädal
– Tallinna Vabatahtliku Tegevuse Andmebaas.

Projekti lõppedes on läbi viidud kohalikule kogukonnale kasulikud praktilised tegevused, mille kaudu on osalejad saanud konkreetset praktilist kogemust vabatahtlikust tööst endast ning on edendatud ka Tallinna tasandil koostöö ja toetusvõrgustiku loomist ja loodud uusi vahendeid konkreetsete initsiatiivide loomiseks ja elluviimiseks.

Eesmärgid:
Projekti „Vabal tahtel vabatahtlik“ eesmärk on edendada Tallinna sotsiaalset arengut läbi vabatahtliku töö valdkonna koordineerimise ja võrgustikutöö ning jätkusuutlikkuse tagamise läbi uute vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise – eelkõige noorte – ning vabatahtlikuse valdkonnas osalemise lihtsustamise.

Alaeesmärgid:
– Edendada ühiskonnas vabatahtlikkuse tähtsuse alast diskussiooni.
– Tunnustada vabatahtliku tööd läbi Vabatahtlike Passi kasutamise edendamise.
– Edendada noorte seas teadlikkust vabatahtlikkusest endast ja võimestada ning motiveerida kogemusteta noori ja teisi huvitatuid hakkama vabatahtlikuks,
– Luua kohalikke initsiatiive vabatahtlikkuse arendamiseks ja luua uusi võimalusi initsiatiivide püsivaks edendamiseks.

Sihtgrupid:
1. Kogemusteta noored ja teised vabatahtlikkuse valdkonnast huvitatud, erineva taustaga ( nii erineva rahvusliku taustaga kui ka vähemkindlustatud noored) vanuses 14-30 aastat Tallinnast.

Noored vanuses 14-30 eluaastat on sihtgrupi põhifookus kuigi kaasatud on ka teisi, et võimalikult varajases eas alustada ühiskonnaellu kaasamistööd. Nagu ülalpool mainitud, vabatahtlikuna tegutsemine on võimalus proovida teha tööd, mida kunagi tehtud ei ole, kogeda kultuuri, millega varem kokku puututud ei ole ning panna end proovile. Arendada enesekindlust ja avatust. Lisaboonusena leitakse uued sõbrad ja mõttekaaslased, parandatakse keeleoskust ja õpitakse erinevatest kultuuridest pärit inimestega toime tulema

2. Kohalikul tasandil tegutsevad vabaühendused, noorteorganisatsioonid ja vabatahtlikkusel põhinevad organisatsioonid Tallinnas ning avalike sektori institutsioonid.

Kaasatud on organisatsioonid ja mittetulundusühendused, et edendada nende kaudu kaasamist vabatahtlikkuse töösse, tutvustada juba olemasolevaid võimalusi, kes ei ole veel otseselt seotud vabatahtliku tegevusega ja nende kaasamisega kohaliku tasandi intsitatiivide/projektide elluviimisesse tagada projektile jätkusuutlikus. Kaasatud ka ärisektori edendajad, et nende seas propageerida vabatahtliku passiga arvestamist.