Sügiskool 2022

Peace Child Eesti ja SSCW koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja MTÜ “Eriline Maailm” on rõõm Teid kutsuda Sügiskooli, mis toimub 2.-3 september 2022, Tallink Spa & Conference Hotellis (Sadama 11a) kell 11.00.

Sügiskooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähekindlustatud noorte kaasamist, tugevdada võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läbi uute oskuste juurde saamisele, grupitööde, diskussioonide ja töötubade. 

Sügiskool on suunatud Tallinnas noortele vanuses 16-35 eluaastat (s.h. ka tugiisikud, hooldajad, pereliikmeid) ning noortega tegelevate spetsialistidele (noorsootöötajad, lastekaitse ja sotsiaaltöötajad, tugispetsialistid, õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad jne).

Sügiskooli raames soovime suurendada noorte teadlikkus vaimse tervisest ja olmes olevatest teenuste, kuidas toime tulla kriisiajal, psühhosotsiaalse toe ja spordi ning kultuuritegevustest, pakkudes vaimse heaolu ulatuslikumat toetamist selleks, et tagada pandeemial ning sõjapõgenike kriisiil ei oleks pikaajalist negatiivset psühholoogilist ja sotsiaalset mõju. Lisaks sellele, tugevdada erivajadustega noortel ja haavatud gruppidel turvalisttunnet vähendades vihakõnet, ärevust ja üksteisele vastandumist, olenemata sellest, kes noor on, tema sotsiaalsest staatusest, päritoluriigist, sest noored usuvad ühistesse väärtustesse ja võimesse näidata empaatiavõimet.

Sügiskooli põhiteemad: 
• Viha kõne, erivajadustega noorte abituse ja ärevuse vähendamine  ning üksteisele vastandumine (säilitades meie kodurahu ja tugevdades ühiskonda)
• Vaimse tervise ja healo toetamist läbi psühhosotsiaalse toe.
• Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse
• Erivajadustega noorte kaasamine Tallinna noorsootöösse: paremat praktikate näitel
• Haavatava rühmadesse kuuluva noorte muresid (s.h. sõjapõgenike): murest lahenduseni (teenused ja tugi noortele sotsiaal, hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkondades mis võimestaks ja toetaks erivajadustegaa noori ning sõjapõgenike tundma ennast turvaliselt, kaasatud ühiskonnas)
• Säästev areng –  eluviis – kuidas alustada?
• Erivajadustega noorte ja NEET noorte sotsiaalne kaasamine ja huvikaitse edendamine.

Osalejad arendavad järgmiseid oskuseid:
Eneseväljendusoskused
Meeskonnatöö oskused
Organisatsoorsed oskused
Juhtimisoskused
Planeerimisoskused
Läbirääkimiste oskused

Vaatame üheskoos eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele,  säästliku elustiilile ning viha kõne vähendamisele ja palju muud!

AJAKAVA

MATERJALID

Mis on SI ja kuidas see meid aitab, Evelyn Valtin, pptx

ENL ja haavatavad sihtrühmad, pptx

Erivajadustega noorte huvikaitse edendamine läbi dialoogi poliitikutega ja erinevate, Tauno Asuja, pptx

Green Yellow Playful Illustration, Julia Stolberova, pdf

HMN_Civil_Society_Estonia_-_Projektikirjutamise_seminar_HMN_EE

Noorte osaluse fond, Maarja Mehiste, pptx 

Erivajadustega noorte huvikaitse edendamine läbi dialoogi poliitikutega ja erinevate
huvigruppide esindajatega, Kelly Grossthal, pptx

“Vaimne tervis: Mis on ohumärgid ja kuidas sõpra aidata emotsionaalselt raskel ajal?”, H.Madisson, pptx

Korralduslik informatsioon
• Sügiskool toimub 2-3. September 2022, Tallink Spa Hotellis , mille aadress on Sadama 11a
• Osalemine on tasuta. Tagatud rikkalik toitlustus ja huvitav programm!
• Erivajadustega noortele on tagatud ligipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja tugiisikud (eelteavitamisel).
• Töökeeled: eesti ja vene.
• Oodatud noorteühenduste esindajad, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, noostootöötajad, noor sõjapõgenikud, 
Registreerimine Sügiskooli kestab kuni 30. August 2022. 
NB!!! Registreeri ennast SIIN  /  
https://forms.gle/tstL9yXrXGS1qvAc7

NB! Kohti jagub 50-le esimesele.
Lisainfo: info@sscw.ee / daina@peacechild-estonia.org , tel. 55602993/ 53267778