Liitu meiega

Kas soovid saada PEACE CHILD ESTONIA liikmeks?

Peace Child Eesti (PCE) liikmeks astumise avalduse võivad esitada üksikisik, mittetulundusühingud ja muud registreeritud juriidilised isikud, kelle põhikirjalised eesmärgid ja põhitegevus on sarnased ning kooskõlas Peace Child Eesti eesmärkide ja põhisuundadega.

Peace Child Eesti liikmeks astuda sooviv isik või juriidiline isik esitab juhatusele kinnitatud vormis avalduse (pdf), millega kohustub järgima Rahulapse põhikirja ja tasuma kinnitatud liikmemaksu Rahulapse üldkogule. on 5 eurot aastas. Rahulapse vastuvõtmise otsustab juhatus ja kinnitab üldkogu.

Peace Child Eesti liikmetel on õigus

  • valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
  • osaleda Peace Child Eesti ja Peace Child Internationali Üldkogul;
  • saada Rahulapse juhtorganitelt teavet Peace Childi Eesti tegevuse kohta ja tutvuda arengustrateegiaga;
  • osaleda organisatsiooni arengu protsessides,  üritustel, koolitustel ja muudel organisatsiooni üritustel

Peace Child Eesti liikmete kohustused

  • järgima Peace Child Eesti põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid;
  • tasuma “Maailma lapse” liikmemaksu üldkogu poolt iga ühingu liikme kohta määratud tähtaja jooksul;
  • aktiivne osalemine üritustel ja seisukohtade arendamisel;
  • Peace Child Eesti maine hoidmine ja kaitsmine;

Alates 2009. aastast kehtib liikmeks registreerimise süsteem, mille kohaselt kantakse iga üksikliige Peace Child Eesti registrisse ja tõendatakse Peace Child  Eesti liikmekaardiga. Liikmekaardi andmisega on tal mitmeid soodustusi Peace Child Eesti ja Peace Child Internationali korraldatavate ürituste ning  ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste osalustasu tasumisel. 

Samuti pange tähele:
Peace Child Eesti ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei vastuta Peace Child Eesti varaliste kohustuste eest.
Peace Child Eesti liikmetele võib Peace Child Eesti üldkoosoleku otsusega panna ülesandeid, mis ei tulene käesolevast põhikirjast.

Peace Child Eesti liikmeid asuvad enamusti (November 2021a seisuga) järgmistes piirkondades: Harjumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa maakondades, eriti linna piirkondades (Tallinn, Tartu, Narva jm).