Kutse konverentsile “Kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: samm edasi või tagasi?” ja noortele suunad programmile 04-07.05.2022, Tallinnas, Euroopa Aktiivsete Kodanike Nädala raames

Uudised
Hea Noored, Noorteühendused, Ametnikud, Koolid (õpetajad ja spetsialistid), huvitundjad ja eelmiste ürituste osalejad!

Meil on hea meel kutsuda Teid ja Teie võrgustiku liikmeid osalema projekti “Kaasava ja jätkusuutliku Euroopa poole” raames toimuval festivalil ja finaalüritusel “Euroopa Aktiivsete Kodanike Nädal/Festival”, mis toimub 4.-8.mail 2022 Tallinnas.

See on  5-päevane sündmusterohke programm, mis pakub  sisukaid arutelusid  mille kõige keskmes on integratsioon ja kaasamine. Lisaks sellele intensiivseid diskussioone, rahvusvaheliste partnerite ja Eesti võõrustajate poolt läbiviidavaid koolitusi ja  põnevaid töötubasid, töörühmi (Euroopa Liidu integratsiooni- ja rändepoliitika saavutustest ja EL ja haavatavate rühmade aktiivsesse sotsiaalsesse ellu kaasamise olulisusest), õppereise ja kultuurietendusi (kohalikud ja rahvusvahelised), laadat, uute projektiettepanekute väljatöötamist ning võrgustumist. 

Üheks fookuseks on Euroopa aruande esitlus pagulaste, migrantide ja vähemusrahvuste olukorrast erinevates ühiskonnaelu aspektides, mis on koostatud rahvusvaheliste partnerite poolt programmi “Kaasav Euroopa” raames.
Euroopa Aktiivsete Kodanike Nädal toob kokku praktikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, noored, meedia esindajad ja valitsusametnikud.

Festivali ja konverentsi eesmärk on uurida ELi integratsiooni ja kaasamise tegevuskava 2021–2027 rakendamist, tõsta teadlikkust sisserändajate ja vähemuste täieliku kaasamise olulisusest kodanikuühiskonda, samuti teadvustada ja mõista  erinevate maailmavaadete, tavade ja eluviiside loomulikkust, toetada sisserändajate ja vähemuste kogukondi oma õiguste ja kohustuste teostamisel ühiskonnas ning suurendada nende kuuluvustunnet nii kohalikku kui euroopa kogukonda.

FESTIVALI PROGRAMMI 4-8.05.2022  /  KONVERENTSI PROGRAMM 05.05.2022  / TÖÖTOAD JA KOOLITUSED (ainulaadsete töötubade ja oskuste valik nii Noorele kui täiskavanutele – eesti,vene ja inglise keeles)

Konverentsil esinevad:  Anne-Ly ReimaaKultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht (Eesti); Saara PellanderSoome migratsiooniinstituudi direktor; Stefanos VallianatosFotoessa kaasasutaja Kreekast;
Jane Õispuu, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse Poliitikavaldkonna juht; Ursula Roosma, Briti Nõukogu Eesti esinduse juhataja ja palju teised. Päeva lõpeb Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor. Lisaks sellele esinevad ka kõrged erikülalised USAst, Moldovast, Tuneesiast ja Hollandist. (vaata ajakava)
 
Rahvusvaheline üritus on avatud kõigile huvilistele, avaliku, era- ja kodanikuühiskonna sektori  esindajatele, kes on huvitatud või igapäevaselt töötavad integratsiooni- ja rändepoliitika elluviimise nimel, sh noorte, valitsus-, riiklike ja piirkondlike organisatsioonide esindajad,  inimõiguste institutsioonid, haridusasutused, teadlased jne.

Konverentsi käigus esitleme aruannet „ Kaasav ja säästev Euroopa. Haavatavad rühmad Euroopas: rände ja integratsiooni poliitiline tegelikkus, arvamused ja ettepanekud”, mis on programmi üks peamisi väljundeid koos kohalike rakenduskavadega ja mida esitletakse Euroopa Komisjonile, erinevatele rahvusvahelistele ja valitsusasutustele ning meediale.

Konverents on inglise keeles koos eestikeelse tõlkega.

Festivali kaaskorraldajaks on 12 riigi rahvusvaheliste partnerite konsortsium ning festivali rahastavad ja toetavad Euroopa Liidu programm Kodanike Euroopa, Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahuproramm, PCE,Tallink Hotels ja paljud teised.

Ootame kuni 150 välisdelegaati Euroopa Liidust ja 150 Eestist (Tallinnast). Osalemine on tasuta!
(Majutust Eesti delegaatidele saame pakkuda majutust ainult üheks ööks alates 5. -6. maist 2022)

REGISTREERIMINE
Kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 30. aprillini 2022 või kuni kohtade täitumiseni.
NB!!! Palume kõigil osalejatel end eraldi registreerida (erivajadused toidu ja muu osas). Veenduge, et ka virtuaalsed osalejad, registreeriks end ise veebis: www.inclusiveurope.eu/registration või otselink: https://forms.gle/giVckdFPTExyhf9YA
Osalemise garanteerime ainult siis, kui oled terve ja oled saanud korraldajate poolt festivali üritustel osalemise heakskiidu ametliku kirjana.
 
Festival on loodud hübriidüritusena, kus osaleda saab nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Festivali üritustel osalemine veebis on tasuta ja avatud kõigile huvilistele, kuid osalemist palume taotleda veebis.
Kõigile parima koostöökogemuse tagamiseks on virtuaalne konverents piiratud 100 osalejaga.

NB! Kõrval üritustest saad rohkem teada siin: https://inclusiveurope.eu/side-event, mis toimuvad 1.-8.05.2022 Tallinnas ja mujal üle Eesti.

Palun jagage kutset oma võrgustiku liikmetele! 

Lisainfo ja registreerimine: www.inclusiveurope.eu / Facebook: https://www.facebook.com/events/874640123935753
 
Festivali kaaskorraldajaks on 12 riigi rahvusvaheliste partnerite konsortsium ning festivali rahastavad ja toetavad Euroopa Liidu programm Kodanike Euroopa, Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis. Noorte eriprogrammi teostamist on toetanud Tallinna Haridusamet, Tallinna Kodurahuproramm, PCE,Tallink Hotels ja paljud teised.