2018

Peace Child Eestil 2018 aasta oli väga rikkas ja mitmekesine programm. Peace Child Eesti, tegutseb vastavalt olemas olevate programmidele, nende hulgas:

Kodanikuhariduse programme raames õppeseminarid “Kodanikuühiskond Eestis” noortele koolides. Prorammi raames teostame koolitused 10-12kl õpilastele eesti ja vene keeles, et tagada tenda valmis oleks täiskavanu väljakutsete jaoks ning aktiivselt osa võta Tallinna linna arengus noorte valdkonnas. See Tallinna koolid nagu Ehte Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Kesklinna Vene kool, Tallinna Kuristiku Gümnaasium jt. Kokku koolitustel võtis osa üle 800 noori.

Co-management programm, mille raames teostasime project “Co-management 2018 Tallinn“. Projekti eesmärgiks on jätkata edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja aktiivselt osalema (seista oma huvide eest) omavalitsuste tegevuses, aktiivselt võta osa Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistes ning mõjutada noori puudutavaid otsuseid/lubaduseid tuleva politiiliste avaldustes. Kokku 8 seminaridest võttis osa 314 inimest. Seminaride raames tutvustati Co-management metoodikat, Tallinnia linna noorsootööd, erinavaid võimalusi noorte arenguks Tallinnas ning Tallinna Noortevolikogu tööd. Dialoogisessioon toimus 20.11.18 Tallink City Hotelis, – 105 inimest. 52 aktiivset ja huvitatut Tallinna noort võtsid osa üle eestilisel VI Noortefoorumil, mis toimus 23.11.18 Narva Kolledžis. Tallinna noort/esindajat võtsid osa nii paneeldiskussioonis. Viisime läbi ka uuring-küsitlus “Noorte osalusemise takistused KOVi ja Riigikogu valimistel…”. Uuring-küsitlus oli läbiviidud 3 kuu jooksul Tallinnas ning kokku oli 1134 vastajat.

10-12.08.18 viisime läbi suvekooli “Professionaalne vabatahtlik” Tallinna aktiivsetele noortele. Suvekooli jooksul viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm, mis käsitles põhjalikult vabatahtlikkust ennast ja erinevaid vabatahtlikusega seotud teemasi, et pakkuda võimalikult laiapõhjalisi teadmisi ja erinevaid vaatenurki vabatahtlikkusele. Noored elurakendasid saadud teadmised praktilise osa raames erinevates valdkondades. 2019 a. PCE plaanib jätkata koostööd Lasnamäe, – Kesklinna noortekeskusega ja teiste Tallinnas asuvate noorteühingutega ja partneritega. Koolitusprogrammi raames saime jagada informatsiooni ja teadmisi rõhutades vabatahtlikkuse võimalikult professionaalset käsitlust – sellega suvekool ja koolitajad said hakkama. Noored valmistasid oma proekt, mida nad soovivad teostad 2018-2019a. Suvekoolis osales kokku 34 inimest, kes olid väga motiveeritud ning aktiivselt osalenud kõikides tegevustes.00

Kõige suurema mõjuga tegu noorte jaoks ja Tallinna elanikute jaoks noortemuusikal „Aelita 2.0 ehk Märka inimeses imet“, mis oli  pühendatud ja kingituseks Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevale ning  algatatud ja juhitud noorte poolt koostöös Tallinna erinevate organisatsioonidega ning riikliku asutustega (n.n. Tallinna Georg Otsa Muusikakool, noorte teater Taevakivi, Lindakivis tegutsevate huviringitega (lauljad, tansijad, gittarimängijad jne).

Lisainfo iga projektist, tuleb lähiajal.