Avaleht

Kutsume Sind osalema Narva Noorte 23. Septembril 2023 kell 10.00 – 15.00 Hestia Hotel Europas,Parlament saalis ning Narvas 6. Oktoober 2023 kell 10.00 – 15.00 Vaba Lava Teatrikeskuses, Studio saalis.
“Noorte mõttekoda”
– on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.
Noorte mõttekoda aitab noortel saada inspiratsiooni, peamised teadmised ja oskused, kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tuleviku tööks paremini valmis olla ning areneda piirkonnavälised tähtsate küsimuste arutelu ruumi ja kaasamist. Noorte mõttekoda kokku kutsutakse huvitatud aktiivsetest kui ka vähem kaasatud noortest, kes tulevikus positiivselt panustaks oma kogukondades erivaldkondades (eriti noorsootöös) olles kas õpilasena, tudengina, töötava noor spetsialistina või kogukonna liikmena kes hoolib ja soovib lõimida.
 

Samuti PCE koostöös Briti Nõukoguga ja Tallinna Kodurahu programmiga jagame kuni 10 projektitoetusi kooliprojektidele, mis toetavad õpilaste algatust, vabatahtlikku tegevust ja koolikogukonda. Osalemine on tasuta!
Kõigi festivalil silma paistnud koolide delegatsioonide vahel loositakse välja reis Helsingisse (13.-15.10) ja Kopenhaagenisse (7.-10.12) rahvusvahelisele Põhjamaade säästva arengu koolitusele. Osalemine on tasuta, kulud katab täielikult korraldaja!

MÕTTEKODA AJAKAVA

Projekt toimub Tallinna Kodurahu programmi ning Briti Nõukogu  toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.