Avaleht

Meediakirjaoskuste ja kriitilise mõtlemise projekt “Resilient Baltic” sai õnneliku lõpu!

Novembrist 2023 kuni Veebruar 2024 eesti- ja venekeelsetel noortel oli hea võimalus arendada oma meediakirjaoskust ja süvendada kriitilist mõtlemist. 

Kuna me elame andmete ja infoajastul, siis on just see muutunud oluliseks osaks iga inimese elust. Ükskõik, kas suhtled oma riigiga e-riigi abil, veedad aega sotsiaalmeedias, teed koolitöid internetis, vaatad koduseid ülesandeid ja tagasisidet e-koolis – kõik need on moel või teisel info ning lahutamatu osa igapäevast.

Seega, taas algatas Peace Child Eesti oma meediakirjaoskuse progtammi mille raames meediapädevuste ja kriitilise mõtlemise koolitused, mida toetas Baltic Center for Media Excellence. Koolitused hõlmasid meedia tõhusa kasutamise olulisi aspekte tänapäeva maailmas. Osalejatele õpetati, kuidas kasutada erinevaid meediaplatvorme ja kommunikatsioonikanaleid teabe levitamiseks ja sihtrühmade mõjutamiseks. Erilist tähelepanu pöörati meediaallikate kasutamisele, nende analüüsile ja kriitilise mõtlemise rakendamisele, artiklite kirjutamisele ja võltsingute paljastamisele. Räägiti ka kvaliteetsete postituste loomisest, mis suudavad äratada tähelepanu ja kutsuda esile sihtrühma reaktsiooni. Arutati ka osalejatega töötamise strateegiaid, sealhulgas suhtlemist kommentaaride, tagasiside ja analüütikaga. Pärast meediapädevuse koolitusel saadud teadmisi meedia õigest kasutamisest, kvaliteetsete postituste loomisest ja publikuga töötamisest rakendasid osalejad neid aktiivselt praktikas. Nad hakkasid looma sisu, mis vastaks sihtrühma huvidele ja vajadustele. See hõlmas erinevaid formaate, nagu tekstipostitused, uudisartiklid, dipfake’ide loomine ja nende äratundmine. Esindajad suhtlesid aktiivselt ka teiste osalejatega , vastates kommentaaridele, esitades küsimusi ja tehes kokkuvõtteid. Koolitused võimaldasid osalejatel omandada vajalikud oskused ja teadmised, et edukalt kasutada meediat oma igapäevases tegevuses. Programmi raames on toimunud 8 loenguts 4 koolituste raames, kus võtsid osa 101 noort.  Jätkame oma programmi teostamisega ka 2024 koostöös meie partneritega juba sügisel.

Lisainfo: German Morris, projektijuht german@peacechild-estonia.org 


Noorte huvikaitse koolitus ning kaasamise arutelu aitavad noortel saada inspiratsiooni, peamised sotsiaalsed teadmised ja oskused, et saada kogukonna liidriks!
OSALE ÕPI JA TEGUTSE! 20.11.2023, TALLINNAS

Kutsume Sind osalema Tallinnas toimuva “Huvikaitse koolitus ning noorte kaasamise arutelu” 20. Novembril 2023, Tallinnas, Eesti Puuetaga Inimeste Kodas (Tooimpuistetee 10) kell 10.00.
Noorte huvikaitse koolitus ja kaasamise arutelu on mõeldud 14-26 aastastele nii tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud/ vene emakeelega/NEET noortele, kes soovivad kaasa rääkida noorte kaasamise ja noorte huvikaitse teemadel ning panustada Eesti ühiskonna edendamise. Plaanitud üritus keskendub nii huvikaitse baaskoolituse läbiviimisele (mis on huvikaitse, mis on noorte huvikaitse eripära, kuidas teha huvikaitse noorteühendustega ja võimu esindajatega, kuidas kaasata sidusgruppid oma huvide seimiseks jne), kuid ka jagatakse praktilisi harjutusi noorte huvikaitse kohta (põhinedes noorte huvikaitse tööriistakomplektil) ja koolitame osalejaid, kuidas toetada säästva arengu eesmärke kogukonnas.
Noorte huvikaitse koolituse ja noorte kaasamise arutelu põhiteemad:
1. Noorte huvikaitse baasteadmised ja vajaikud juhtimis kompetentsuseid /liidrioskuseid.
2. Huvikaitse eri tasemel ja erinevate sidusgruppidega (huvikaitse eripära)
3. Millised tegurid mõjutavad vene emakeelega/NEET noorte kaasatust?
4. Mida tehakse täna, et vene emakeelega/NEET noortel oleks võimalik olla ühiskonda kaasatud?
5. Mida tuleks teha, et kõik noored olenemata nende päritolust või majanduslikust olukorrast oleksid sotsiaalselt kaasatud?
Arutelude ja lahendustele orienteeritud töötubade tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud, mis aitavad kaasa KOVi ja riiklikud arengustrateegia tegevuskavade ning “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” uuendamisele. Iga noorte osalue arutelul püstitatakse mitmed küsimused, mis aitavad olla paremeni teadlikum selles osas, milline on venekeelsete ja NEET noorte peamised väljakutsed, et olla ühiskonda kaasatud ja kuidas paremini tagada noorte osalus otsustusprotsessides ja kogukonna elus.
Lisainfo: German Morris,  german@peacechild-estonia.org 

Noorte huvikaitse koolituse korraldab Peace Child Eesti ning toetab Tallinna Kodurahuprogramm.
Noorte kaasamise arutelu osa korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

  


Huvikaitse koolituse ja osaluse arutelu ajakava

10.00 – 10.15 Koolituse eesmärk ja vastused uurimisküsimustele “Venekeelsete noorte kaasamise ja ühiskonnas osalemise takistused”.
10.15 – 11.00 Ettekanne “Huvikaitse – mis see on?” – Anna Lisa Strakova, Tartu Ülikool
11.00 – 11.30 Rühmaarutelud.
11.30 – 12.30 Juhtimiskoolitus noortele juhtidele I (eesmärkide seadmine ja planeerimine)
12.30  – 12.45 Puhkepaus
12.45 – 14.00 Arutelu I “Venekeelsete noorte kaasamine ja osalemine: mõjutegurid ja vajalikud meetmed noorte kaasamise suurendamiseks”.
14.00 – 14.45 Lõuna
14.45 – 16.00 Arutelu II “Kuidas parandada teenuseid, programme ja spetsialistide rolli, et venekeelsed noored tunneksid end täielikult Eesti ühiskonna osana?”.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmi muudatusi. Täname teid mõistva suhtumise eest!

Noortekonverents “Õiglase rohe-ja digipööre suunas noorte oskuste arendamise kaudu”
1.-2. detsember 2023, Tallinn, Hestia Hotel Europa kell 10.00

Konverents eesmärgiks on laiendada ja tugevdada hariduse – ja noorsootöö valdkonna vahelist koostööd ja dialoogi, mille raames arendame osalejate rohe-ja digipöörega seostatud individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning luua mitmekesine suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali noorte ja kogukonna vahel kuid ka riigiasutuste suhtes. Plaanitud konverents on ametlik platvorm ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Konverents aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas.

Konverents koosneb kolmest peatükkidest: peakõned ja kaks temaatilised paneeldiskussioonid (rohe-ja digipöörest); noorte arutelud rohe-ja digipööre spetsifikast ja dokumentidestKonverentsi tulemusena valmivad noorte ettepanekuid strateegiliste dokumentide uuendamise ja kohaliku tegevuskava kohta.

Praktiline info:
– Konverentsi ametlik töökeel: eesti ja inglise
– Konvernetsil osalemine on tasuta (kuid kohtade arv on piiratud)
– Osalejate on tagatud rikkalik toitlutamine ja materjalid
– Transpordikulud korraldaja ei taga.

NB!!! Registreerimine on avatud kuni 28. November 2023 veebilehel: conference.sscw.ee/registration
NB!!! Kohtade arv on piiratud (80 kohti)! Osalemine on tasuta!

Konverentsi korraldamist toetavad: Haridus-ja Teadusministeerium, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja Tallinna Kodurahuprogramm.

KONVERENTSI AJAKAVA

“Õiglase rohe-ja digipööre suunas noorte oskuste arendamise kaudu”
1-2.12.2023, Tallinnas, Hestia Hotel Europa (Paadi 5), kell 10.00.

Reede, 1. Detsember 2023 Konverentsi päev
Konverentsi moderaator ja erikülaline: T.E Hatem Atallah, suursaadik,
10.00-10.20 Ava- ja peakõned Eesti- ja välismaalt tähtsamate külaliste poolt.
– Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja  (avakõne, TBC)
10.15-11.00 Kolm peakõnet:
Eesmärk on tutvustada kõigile osalejatele noorte vaadet ja põhiteemasid ja selgitada edasi nende teemade jätkuvat asjakohasust ning vajadust.
–  “Samm edasi rohepööre reformis” Eili Lepik, Rohereformi osakonna juhataja, Kliimaministeerium.
– “Digipööre mõju riigile ja noorte elule” Pilleriin Lillemets, Digiarengu strateegiajuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
–  “Rohe-ja digipööre Euromedi piirkonnas: väljakutsed ja tegelikkus”, T.E.  Hatem Atallah, Suuraadik.
11.00 – 12.30 Rohepööre paneeldiskussioon “Rohepööre kui kasvumootor ja uus eluviis”. Tegemist on paneeldiskussioonidega, kust võtavad osa väga erineva kogemusega, taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele ideedele, et täita ühiseid eesmärke. Arutelu toimub eri teemadel lähtudes konverentsi teemadest, et tutvustada neile uusi oskusi ja teadmisi koos lõplike koostöötulemustega.
– “Noorte hääl kliimamuutuste ja rohepööre küsimustes: takistuste ja võimaluste kaardistamine kaasava ühiskonna jaoks” – Rudolf Kasper Naruski,  EL Noortedelegaat (ENL)
– “Roheliste oskuste omandamine ja kodanikuühiskonna, valitsuse ja ettevõtete võrgustike loomine: ringmajanduse, linnaarengu ja innovatsiooni järgmisele tasemele viimine” – Mayri Tiido, Lowmerismi asutaja ja tegevjuht
– “Sotsiaalse ümberkujundamise edendamine, investeerides keskkonnakaitsesse, noorte haridusse ja kliimamuutuste leevendamisse” – Kaidi Tamm, säästva arengu programmi vanemekspert, Stockholmi Keskkonnainstituut Tallinna keskus
– “Noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide roll rohepööre ja säästva arengu vastu võitlemisel” – Maris Pedaja, huvikaitseekspert, Eesti Roheline Liikumine
– “Kuidas me teame, mis on säästva arengu ja rohepööre puhul lahe?” – Saandra Jaanika, Fridays For Future Estonia
12.30 – 13.00 Arutelud ümarlauade taga.
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.15 Digipööre paneeldiskussioon “Digipööre täna ja homme: investeerides noorte teadmistesse, oskustesse ja rakendustesse (App), et arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi ja ning soodustada jätkusuutliku arengut” – digitaliseerumine muudab ühiskonda ja nõuab uusi digipädevusi, mida paljud lapsed ja teismelised praegu ei valda. See võib mõjutada negatiivselt nende hariduslikule, informatsioonilisele ja sotsiaalsele kaasatusele ning heaolule.
– “Kuidas digipööre mõjutab ühiskonda, sh noori ja noorsootööd”– Kati Nõlvak, noortevaldkonna, diginoorsootöö ja kohaliku omavalitsuse entusiast ja ekspert.
– Digipööre ja elukestev õpe: olulised muutused ja õppetunnid noortele” – Merja Lina M. Bauters, Tallinna Ülikooli digipööre teadusprofessor (online) (online)
– “Võimestame digipööre läbi spetsialistide täiendõppetuse ning kättesaadavate teenuste ning digitaalse õppevahendite ja õppematerjale kaudu” – HARNO Esindaja (TBC)
– “21. sajandi pädevused: Väljakutsed digitaalses hariduses ja noorte nägemus loodud keskkonnast ja vahenditest” – German Morris, Ehte Gümnasiumi õpilane/ Peace Child Eesti koordinaator.
– “Digitaalne elu internetis: julgeolekuprobleemid ja noorte õigused” – Catlyn Kirna, Tallinna Ülikooli lektor ja CGI Eesti küberturbe konsultant
15.15-16.15 Neli töögruppid, et arutada noorte konverentsi põhilised teemad ning korjada sisendit soovituste ja ettepanekute jaoks.

  • Noorte vaade ja arvamus rohe-ja digipöörele riiklike strateegiliste ja poliitikat kujundavates dokumentides
  • Noored säästva arengust ja rohelise linnaruumi kujundamise edusammatest ja takistustest
  • Oskused, pädevused ja osalus: noorte digitaalne kodakondsus
  • Edendades rohe-ja digipööret läbi noorte mitteformaalse hariduse kaudu

15.15-16.15 Rahvadiplomaatia ja kultuuridevahlise dialoogi töötuba.
16.15-16.45 Töögruppide tulemuste esitamine
16.45-17.00 Konverentsi päeva kokkuvõtted 

Laupäev, 2. detsember 2023 Konverentsi ja ümarlaua tulemuste esitlus ja kokkuvõte
10.00- 11.00 Ümarlaua arutelude tulemuste esitlus (ettepanekud poliitikakujundajatele rohelise ja digitaalse ülemineku, ringmajanduse ja ületarbimise vähendamise, noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse suurendamise kohta rohelise ülemineku ja säästva arenguga tegelemisel).
12.00 – 13.00 Konverentsi tulemuste esitlus (noorte seisukohtade tutvustamine strateegiliste dokumentide kohta ja nende seos rohelise ja digipöörega).
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Järeltegevused, üleskutse kohalike kogukondade projektidele 2023, Tallinna rohelise pealinna aasta tulemuste esitlus ja kokkuvõte / konverentsi lõpp.
15.00 – 18.00 Säästva arengu noorte võrgustiku kohtumine Hestia Hotel Europas.

Samuti PCE koostöös Briti Nõukoguga ja Tallinna Kodurahu programmiga jagame kuni 10 projektitoetusi kooliprojektidele, mis toetavad õpilaste algatust, vabatahtlikku tegevust ja koolikogukonda. Osalemine on tasuta!
Kõigi silma paistnud koolide delegatsioonide vahel loositakse välja õppereis Kopenhaagenisse (7.-10.12) rahvusvahelisele Põhjamaade säästva arengu koolitusele. Osalemine on tasuta, kulud katab täielikult korraldaja!