Avaleht

Peace Child Estonia osaleb rahvusvahelises programmis https://www.facebook.com/Nordicgenderjourney ning piduliku lõpliku ürtusena 5-7. veebruar 2023 Helsinkis toimumas rahsuvaheline konverents https://fb.me/e/2GU6wPV5L Eesti delegatsioon kõige suurem ning väga mitmekesine. Eksperdid ja noored Tartust, Ida-Virumaalt ja Harjumaalt jagavad oma arvamust, kogemust ja häid praktika Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Konverentsist tehakse otseülekanne mida saab jälgida siin https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/live_videos/ .
Täname Nordic Culture Point https://www.facebook.com/nordiskkulturkontakt ja KÜSK https://www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital programmi toetamise eest.

Peace Child Eesti programmid (ajavahemikus Jaanuar– Juuni 2023) juba käimas, nende hulgas: 

  1. Sooline teekond ja noore naiste mõjuvõimu suurendamise programm 2023 (Mai 2022 – Veebruar 2023 Rootsis, Taanis, Soomes ja Eestis) suurendab noorte teadmisi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning tugevdab noorte rolli kaasava ja võrdse kooli/keskkonna loomisel. Vaata rohkem siin
  2. Vabatahtliku tegevus 2023: Kompetentse noorte vabatahtliku jalajälg linnaruumis ning kogukonnas (veebruar – juuni 2023). Vaata rohkem siin
  3. Noorte huvikaitse programm 2023 (ülevaade tulemas)
  4. Noorte välisvalvurid (ülevaade tulemas)