Avaleht

Kutsume Sind osalema Tallinna noorte mõttekodas “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, mis toimub 23. Septembril 2023 kell 10.00 – 15.00 Hestia Hotel Europas, Parlament saalis (I korrus).

“Noorte mõttekoda” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

MÕTTEKODA AJAKAVA

Üritusel käsitleme 4 erinevat teemad: mida noorte mõttekoda saaks enda kättesse võta ja saada heaks koostööpartneriks oma kogukonnale ja piirkonna sidusgruppide (s.h. ka võimu esindajatele) jaoks nõustades ja toetades noortega tegelevate asutusi ja organisatsiooni vajaliku küsimustes s.h Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 ellurakendamisel. Aruteludel viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks.

Vaata rohkem veebilehel: https://foorum.sscw.ee/mottekoda/