Tule osale koolitusel “Väljapääs kriisiolukorrast, väärtused ning erivajadustega inimestega koostoime” 7. Mai 2021 Zoomis

Peace Child Eestil koostöös partneritega on rõõm Teid kutsuda koolitusele “Väljapääs kriisiolukorrast, väärtused ning erivajadustega inimestega koostoime – Põlvkonnale XXI”, mis toimub 7.05.2021 Zoomis, kell 11.00.
Programmi “Generation XXI” eesmärgiks on arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikkuse oskused, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali. Kaasaegsete sotsiaalsete ja ettevõtlikkuse oskuste arendamise kaudu toetame ka noorte omaalgatust ja koostöövõimet, et muuta heak noori kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda.

Koolitus sisaldab ülevaadet peamistest teemadest nagu väljapääs kriisiolukorrast, konfliktide lahendamine, depressioon, erivajadustega noortega koostoime ja väärtuste kujundamine ning õpitakse kommunikatsiooni oskused ja liidrioskused. Lisaks sellele pakutakse ka ka spetsialisti nõuanded.
Koolitus on hea võimalus saada Isiklik lähenemine ning pöörata noori huvitavaid teemadele. Koolitus on suunatud noortele vanuses 15-26 aastad ning spetsialistidele. Koolitusel osaleb max 50 inimest.
*Ülekantavad pädevused sisaldavad sõltumata kasutatavast terminist indiviidi toimetulekut muutuvas keskkonnas ning indiviidi mitmekülgseid. „Teadmisi, oskusi, võimeid, hoiakuid ja omadusi, mis ei ole piiratud ühegi kindla eriala- ega teadmusvaldkonnaga”.
Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende meedia, noorsootöö ja ühiskonna vaatenurgast, räägime hetkel toimuvatest muutustest ja olemasolevate mõjuteguritest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu ka aktiivse kaasarääkimisele ja noorte võimestamisele ning palju muud!

✔ Zoomi link koolitusele https://uni-koeln.zoom.us/j/98905828682?pwd=Q3hHUTRQUDdTQWFMY0RUWWM3K2owUT09

✔ Facebook: https://fb.me/e/MWEGJ476
Registreerimine kuni 5. Mai 2021 veebil: https://forms.gle/sAxXVDe5YNPLdR9e9
NB!!! Kohtade arv on piiratud (50 osalejat!) Osalemine on tasuta!

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 55657300
Programmi toimumist toetab Tallinna Haridusamet.

AJAKAVA
11.00 – 11.20 – Sissejuhatus – Rusalina Gassõmova, moderaator
11.20 – 12.30 Depressioon noortel, väljapääs kriisiolukorrast ning konfliktide lahendamine – Irina Golikova, Tallinna Ülikool
12.30 – 13.00 Praktiline ülesanne
13.00 – 13.45 Väärtuste süsteemi kujundamine ning erivajadustega inimestega koostoime – Vladislav Veližanin, Eesti Puuetega Inimeste Koda
13.45– 14.15 Arutelud töögruppides
14.15 – 14.30 Töögruppide tulemused ning kokkuvõtte

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest.