Arengudokumendid

ARENGUKAVA 2021 – 2024 (PDF) Kinnitatud

TEGEVUSKAVA 2022-2024 (EXEL) Kinnitamisel


________________________________________________________

MTÜ PEACE CHILD EESTI TEGEVUS 2018-2021

 MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevuse eesmärgid ja eeldatavad tulemused 2020-2021 aastal on järgnevad.

  1. Juhtimine, igapäevatöö ja organisatsiooni arendamine.

Eesmärk on arendada Peace Child Eesti tegevuse efektiivsust läbi koolituste, konverentside ja teiste sarnaste ürituste ning liikmete värbamise ning kaasamise oma tegevustesse. 2018-2021 aastatek arengu ja tegevuskavas eesmärkidena suurendada oma tegutsemis võimekustja liikme arvu, kaasates rohkem eesti keelseid noori (s.h. tagades vene keelse noorte lõimumist) ja rohkem panustada noorte võimestamisele ja nene oskuste arendamisele. Eraldi eesmärgidena väljatoome ka süvendada koostöö Tallinna noortekeskustega läbi ühisekoostöö ning noortelevõimaluste suurendamise (projektid ja muu).

  1. Noorsootöö ja noortega seostatud teemadega.

Eesmärk on noorsootööga seotud projektide kirjutamine Tallinna noortele erinevatesse taotlusvoorudesse (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põhjamaade riikide nõukogu, Euroopa Komisjon, Haridus- ja Teadumisministeeriumi ja ENTK jt) ja projektide ellurakendamine. PCE üheks eesmärgiks 2018-2021 säästva arengu eesmärkide edendamine noorte vahel ning ka koolituskompetentsi arendamine ja koolitusprogrammide edasine väljatöötamine – noorte huvikaitse ja kommunikatsioon, kodanikuühiskonna, lõimumine, säästliku elustiili, erivajadustega noored noorsootöös, laste ja noorte õigused, noorte kaasamine ja osalemine, noorte riskikäitumise ennetamine, rahvusvaheline koostöö jm teemadel.

  1. Koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

MTÜ Peace Child Eesti on Peace Child International’i (PCI) ametlik esindus Eestis ning MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing (SSCW pikaajaline koostööpartner). Sellega kaasnevalt on üks PCE tegevuse eesmärke liitumine partnerina PCI ja SSCW-kaasjuhitud programmide ja projektidega. Lisaks  PCE liitub 2021-2022 a. Eesti Noorteühenduste Liiduga ning hakkab aktiivselt panustama ka selles noorte võrgustikus. 2018-2021 aastal on plaanis erinevad programmid, nende hulgas:
3 Konverentsi/foorumi (kevadel/sügisel ja talvel), ja koolitusseeria jätkutööd läbiviimine teemadel: „Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad 2018/2021, uus programm: Noorte huvikaitse edendamise programm „Youth Empowerment and Advocacy programm säästvaa arengu esmärkide edendamisel“, mida teostatakse koostööd rahvusvaheliste partneritega ja ema organisatsioninga ning mitu kohaliku tasandi koostööprojekti partneritega nii Tallinnas kui ka mujal. Edukal läinud 2019 a. pilootprogramm „Hoolin, kaasan ja mõistan“, jätkuvalt teostatakse ka 2020 a., mis on suunatud erivajadustega noortele ja nende noorsootöös osalemisele ning võimaluste suurendamisele. Programmiga panustame erivajadustega/vähekindlustatud noortele arengu võiamluste ligipääsu suurendada ning tõsta nende julgust ja motivatsiooni osaleda aktiivselt noortele suunatud üritustes/projektides/programmides ning suurendada nende võimet ja oskused. Sihtgrupp on noored, vanuses 16-26a, kes on erivajadustega ja vähemkindlasutatud (majanduslikel, sotsiaalsel või muudel tingimnustel). Kokku kaasatakse 200 noort ning ka noortega tegelevate organisatsioonid.
Iga aastane rahvusvaheline konverentsi korraldamine koostöö välispartneritega, see kord teostatakse Euroopa Noorte kohtumine väikses formaadis Tunisis, Tuneesias juuni 2020a. Peace Child Internationaliga oleme arutlenud et maailma noorte kongressi ikka korraldatakse Eestis, kuid mitte 2020a, vaid 2021 a, see aasta on ettevalmistav period ja katse kongress/konverents „ÜRO tipp kohtumine – Veebruar .2020-2021 Tallinnas“ ning läbirääkimiste aeg ja sisuliselt protsessi Maailma kongressi korraldamist Tallinnas, mis panustab ka Eesti Vabariik 100 ning Eesti ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme 2020-2021 propagerimise kampaaniasle. Novembris toimub VII-IX Noortefoorum, mida teostame koostöös ENLiga ja teiste suure koostööpartnerite võrgustikuga ning põhi sihtgrupp on Tallinna noored. 

MTÜ PEACE CHILD EESTI: PLANEERITUD 2020 A. TEGEVUSKAVA 

KUU TEGEVUS KOHT AEG VASTUTAJA / teostajad
JAANUAR
  PCE tegevuskava kinnitamine 2020 ning organisatsiooni arengukava protsessi ettevalmistamine Tallinnas Jaanuarikuu jooksul Anton Reingoldt, Aleksei Petrov, Alar Kaljakin, Taisi Valdlo, Vassili Golikov, Rosey Simonds, Adriana Poglia jt.
  Majandusaasta aruande ettevalmistamine 2019 aasta eest. Tallinn Organisatsiooni töötajad
  Jätku koolitusprogrammi väljatöötamine kodanikuühiskonna teemal Tallinnas Üle Tallinna Jaanuarikuu jooksul PCE meeskond, koolitajad, väliseksperdid ja partnerid
  ÜRO 75 – Noorte arvamusfestivali ettevalmistamine  Tallinnas / Stockholm 06-09.01.20 Projektimeeskond, eksperdid.
  Noortele suunarud programmide küsitluse läbiviimine juhtimis koosolek  riigi ja kohaliku asutustega korraldam. Tallinn, Tartu kuu jooksul Projektimeeskond, eksperdid ja partnerid
  Tallinna Spordi- ja Noorsooametile projektitaotluse ettevalmine Tallinn PCE meeskond
  Peace Child Eesti juubeli aasta kokkuvõtted Tallinn, London PCE, tseremoonia korraldajad, PCI esindaja ja partnerid

Külalised

  Juhatuse koosolekud Tallinn 31.01.20 Juhtkond
VEEBRUAR
  Jätku koolitusprogrammi väljatöötamineja läbiviimine  loov noorsootööTallinnas Üle Tallinna Veebruarikuu jooksul PCE meeskond, koolitajad, väliseksperdid ja partnerid
  Projekti „Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad” partner koolides Tallinn Projektimeeskond, eksperdid.
  ÜRO 75 – Noorte arvamusfestivali ettevalmistamine (koosolekud UK, Rootsi) ja läbiviimine Eestis London /  Stockholm and  Tallinn Veebruari jooksul

20-23.02.2020

E. Fillipova, V.Golikov,
A. Reingoldt, H. Atallah,
D. Woollcombe, S. Kalaravan

+ partnerid Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes konverentsides/üritustesTallinn
PCE liikmed, töötajad Tallinna Spordi- ja Noorsooametile projektitaotluse ettevalmineTallinn
PCE meeskond Noorte loovuse arenguprogrammi “Loomingulised Tallinna Noored 2020“  ettevalmistused ja läbirääkimised loov ja sisu koostööpartneritega.  TallinnVeebruari jooksulPCE meeskond, Georg Otsa muusikakool, SSCW, Tallinna hariduse ja huvihariduse asutused +koostööpartnerid Koolinoortega ja üliõpilastega kokku saamine tutvustavad üritused ning noorte kaasamine PCE tegevustesse.Tallinna koolidVeebruarikuu jooksulAlar Kaljakin, Kristina Razinkovava + hariduse asut. Euroopa Komisjoni taotluse ettevalmistamine koostöös  partnerite esindajatega EACEAleTallinn
Anton Reingoldt, E. Cheremisina,A. Kaljakin, Mari Liis Teele + meeskond Juhatuse koosolek  + PCI aasta koosolek TallinnasTallinn23.02.2020Juhtkond + PCI juhatus

MÄRTS

Jätku koolitusprogrammi käivitamine kodanikuühiskonna teemal TallinnasÜle Tallinna
PCE meeskond, koolitajad, väliseksperdid ja partnerid Aastatoetuse taotluse arutlemine ja ettevalmistamine Tallinna Spordi ja Noorsooametist ning siis HMNile taotluse valmistamineTallinn
Organisatsiooni meeskond ja partnerid Osalemine kohalik ja rahvusvahelisel konverentsil/ürituselTallinn
PCE liikmed, töötajad Kohtumine loov noorte amatööride esindajtega Tallinnas ning BrusselisTallinn, BrusselKuupäev täpsustamiselPCE liikmed, töötajad ja partnerid Ühine koosolek PCI  – Londonis +  UN Global conversation 2020 campaign ettevalmistamine (Tipp koosolek Eestis 2020)Brüssel, London7-10.03.2020PCE juhatus + PCI juhatus + ÜRO, Euroopa Komisjoni  esindajad +RV donorid Projektide  ettevalmistused ja läbirääkimisedsisu koostööpartneritega.TallinnKuu jooksulPCE meeskond, Georg Otsa muusikakool ja teised. Sooline võimestamine ja mitmekesisuse noorte konverents 2020 Tallinnas.Tallinn13.03.2020Projektimeeskond, eksperdid, noored. Noorte loovuse arenguprogrammi ettevalmistamine ja ajakava kinnitamine 2020a.Tallinn, Narva14-18.03.2020Projektimeeskond, eksperdid ja partnerid Tallinna Spordi- ja Noorsooametile projektitaotluste ettevalmineTallinn
PCE meeskond Ühine koosolek PCE ja SSCW vahelTallinn20.03.2020Sillamäe LÜ ja PCE juhatus Juhatuse koosolekTallinnIga viimane  laupäev kuusJuhtkondAPRILL

 Projekti „Tallinna noored ja vabaühendused: koos oleme tugevad” partner kohtumine Tallinn
Projektimeeskond, eksperdid. TSA, TSNA taotluse esitamine „Hoolin kaasan ja mõistan“  Tallinna noorte suvekooli” korraldamiseks augustikuusTallinnAprilli algusV. Golikov + R. Tibar, Partnerite esindajad  + EPIKODA Osalemine kohalik ja rahvusvahelisel konverentsil/ürituselTallinn
PCE liikmed, töötajad Pilootprogrammi „Hoolin, kaasan ja mõistan“ sisu ettevalmistamineTallinnKuu jooksul PCE liikmed, töötajad, partnerid Koolitusseeria  läbiviimine : “Kodanikuühiskond Eestis”Tallinna koolid, TLÜKuu jooksulKoolitus ja projekti meeskond PCE töötajate  ja PCI võrgustiku esindajaga  iga aastane õppevisiit ema organisatsioonide jaoksBangalore, India20-25.04.2020 PCE juhtust, PCI, Partnerid, rahastajad, toetajad. Noorte poolt algatatud  projekti taotluse esitamineTallinnas
PCE  meeskond ja partnerid Majandusaastaaruande ettevalmistamine ja juhtkonna koosolekule esitamineTallinn
PCE töötajad, raamatupidaja, audiitor AASTAKOOSOLEK 2020Tallinn30.04.2020Üldkogu Juhatuse koosolekTallinn
Juhtkond

MAI
 Euroopa Päeva tähistamine koostöö Rootsi ja Soome partneritega Tallinnas09.05.2020Organisatsioon ja partnerid Kohtumine koostööpartneriga AKÜga ja VälisministeeriumigaTallinn, Eesti
PCE ja partner Osalemine kohalik ja rahvusvahelisel konverentsil/ürituselTallinn
PCE liikmed, töötajad Koolitusseeria läbiviiminel “Kodanikuühiskond Eestis”Tallinn
Koolitus ja projekti meeskond Rahvusvahelise koostöö. 18th Baltic Sea NGO Forumi noorte programmi läbiviimineTäpsustamiselTäpsustamiselProjektimeeskond, eksperdid ja partnerid Ühine koosolek PCE, ENL, Töötukassa  vahel arutelud “Noorte tööhõivest, elukestevõppe  probleemidest ning koostööst” . Suure projektitaotluse ettevalmistamine sügiseks 2020-2021a.Tallinn
Rajaleidja esindaja, Töötukassa, EURES,  ENL, SSCW ja PCE juhatus Noorte huvikaitse edendamise programm  + pilootprogrammi „Hoolin, kaasan ja mõistan“ ettevalmistamine sügiseksTallinnKuu jooksulPCE liikmed, töötajad, partnerid KÜSKI arenguhüppe taotluse ettevalmistamineTallinnKuu jooksulPCE meeskond Sügisese meediakampaania ja infoseminaride kava arutelu ja ettevalmistamineTallinn ja teised linnad
Juhtkond ja partnerid, PR agentuurid, meedia esindajad  „Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad” partner kohtumin + kokkuvõttTallinn
Projektimeeskond, eksperdid. PCI aastakohtumine peakorteris LondonisLondon,21-24.05.20Anton Reingoldt, V.Golikov Juhatuse koosolekTallinn
A Petrov ja meeskond

JUUNI
Info- ja meediakampaania Harjumaal
Info jagamine tänavatel
Tallinn Jooksvalt PCE Vabatahtlikud Lastekaitsepäeva tähistamine koostöös Lastekaitse Liiduga, Sillamäe LÜga ja teised partnerid. Tallinn (koht täpsustamisel) 01.06.2020 Partnerid ja PCE Noorte loovuse arenguprogrammi viimane ettevalmistav ettap. Tallinn
Partnerid ja PCE Juhatuse koosolek Tallinn
Juhtkond
Erasmus + projkti ettevalmistamine
Rahvusvahelise konverentsi+ noorte ürituste 2020 teises poolaasta taotlsue ettevalmistamine rahastajatele
Tallinn
Anton Reingoldt, Andry Padar, Ingrid Raudsepp, V. Golikov, älispartnerid + koostööpartnerid Projektide ettevalmistused ja läbirääkimised+ koostöö meediaga Seminarid+ aruteludTallinnKuu jooksulPCE meeskond ja teised koostööpartnerid

JUULI
 Projektide aruandedTallinn
Projektide meeskonnad “Noorte huvikaitse edendamise” ning ÜRO tippkohtumise  ettevalmistamine sügiseksTallinnKuu jooksulPCE liikmed, töötajad, partnerid Suvekooli „Hoolin, kaasan ja mõistan 2“ ettevalmistamine Tallinnas
PCE meeskond, Partnerid, koolitajad. Peace Child Eesti puhkusel Kogu meeskond

AUGUST

Euroopa  Komisjonile Kodanike Euroopa projektitaotluse  ettevalmistamineTallinn
PCE, ja partnerid Eestist ja Euroopast Teavitustöö organiseerimine koolinoortega alates septembrist (partneritega koostöökohtumine)TallinnAugustikuu jooksulPCE meeskond ja Koolide esindajad Projektitaotluste ettevalmistamine ja esitamine  KUSK, SM,  TSNA programmide realiseerimiseksÜle TallinnaAugustikuu jooksulPCE meeskond, koolitajad, väliseksperdid. Suvekooli „Hoolin, kaasan ja mõistan 2“ läbiviimineTallinnAugustikuu lõpusPCE meeskond, ja teised koostööpartnerid ÜRO tippkohtumise ettevalmistamineTallinni, London
Eesti partnerid + Eesti delegatsioon, + PCE Noorte loovuse arenguprogrammi sisuline ettevalmistamine ja infokampaaniaTallinnAugustPCE, Georg Otsa muusikakool + loov partnerid Maailma Noortekongress 2021 I kohtumine -Maailma juhatuse nõukogugaLondon, UK28-30.08.2020PCE esindaja + Eesti korraldusliku komitee esindajad 1-2 inimest Juhatuse koosolekTallinn
Juhtkond Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes üritustesTallinn
PCE liikmed, töötajad

SEPTEMBER
 “Kodanikuühiskond Eestis” +  Noorte huvikaitse edendamise , „Noorte loovuse arenguprogramm“Sotsiaal, Haridus- ja noorteasutusedKuu jooksulPCE koolitusmeeskond,
PCE projektide juhtkond
Partnerid Rahupäeva tähistamineTallinn21.09.2020PCE meeskod ja kooli partnerid  ja noortekeskused ÜRO tippkohtumise ettevalmistamine koostöös partneritega oktoobri algusesTallinnKuu jooksulProjekti meeskond ja partnerid Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes konverentsides/üritustesTallinn
PCE liikmed, töötajad Juhatuse koosolekTallinn
Juhtkond
OKTOOBER
Programmide “Kodanikuühiskond Eestis” +  Noorte huvikaitse edendamise , „Noorte loovuse arenguprogramm“ elurakendamineSotsiaal, Haridus- ja noorteasutusedKuu jooksulPCE koolitusmeeskond,
PCE projektide juhtkond
Partnerid Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes konverentsides/üritustesTallinn
PCE liikmed, töötajad, Eesti riiklikud partnerid VIII Noortefoorumi – koostöös ENLiga ja teiste partneritega sisuline ettevalmistamine  ja infolevitamineTallinn
PCE liikmed, töötajad, Eesti riiklikud partnerid ÜRO tippkohtumise läbiviimine TallinnKuupäev täpsustamiselProjekti meeskond, Sisue ja rahvusvahelised partnerid Juhatuse koosolekTallinn
Juhtkond  Ühine koosolek PCE ja partnerite vahel
PCE uue arengustrateegia  elurakendamise ettevalmistamine 2021-2022 Tallinn
PCE, PCI esindaja ja partnerid

NOVEMBER
 Programmide “Kodanikuühiskond Eestis” +  Noorte huvikaitse edendamise , „Noorte loovuse arenguprogramm“ elurakendamineSotsiaal, Haridus- ja noorteasutusedKuu jooksulPCE koolitusmeeskond,
PCE projektide juhtkond
Partnerid VIII Noortefoorumi koostöös ENLiga läbiviimineTallinn20.11.2020PCE projektide juhtkond, ENL, SSCW,TSNA+partnerid Juhatuse koosolekTallinn
Juhtkond

DETSEMBER
“Noorte huvikaitse edendamise” „Hoolin, kaasan ja mõistan“pilootprogrammide lühikokkuvõtted 2020a ning õppeprogrammi väljatöötamine 2021 aastale ning ühisprojekti elurakendamine EPIKOjaga. Sotsiaal, Haridus- ja noorteasutusedKuu jooksulPCE koolitusmeeskond,
PCE projektide juhtkond
Partnerid
 Programmide “Kodanikuühiskond Eestis” +  Noorte huvikaitse edendamise „Noorte loovuse arenguprogramm“  kokkuvõted ning jätkutegevused 2021 a.  Tallinin, Salme kultuurikeskus
Kuu jooksul PCE meeskond, Georg Otsa muusikakool ja teised koostööpartnerid. Jõulupidu: tänuüritus liikmetele, partneritele, toetajatele jm.Tallinn27.12.2020PCE ja Partnerid. Finants- ja tegevusaruande ettevalmistamine 2019 aasta eest.
Peace Child Eesti juhtkond, töötajad ja Partnerid PCE aasta taotluse ettevalmistamine ja esitlemine  2020
30.12.2020Juhtkond, töötajad ja eksperdid Tegevusstrateegia arenduskoosolek tuleva aasta 2021 jaoks. Uute teenuste arendaminee 2021-2022aa.Tallinn
Organisatsiooni töötajad  ja juhtkond.

Kinnitan: Anton Reingoldt, tegevjuht

Peace Child Eesti