Seminarid / Noortekonverents / Tegevnädal / Kogumik / Andmebaas

Oma olemuselt motivatsiooniseminarid. Eesmärgiks teavitada ja motiveerida kogemusteta noori ja teisi huvitatuid osalema projektis ning hakkama vabatahtlikuks. Suunatud interaktiivsetele meetoditele ja on informatiivne ning hõlmab ka praktiliselt vajalike oskuste edastamist. Kokku toimub 4 seminari.

1. Meriton Grand Conference & SPA Hotellis 17.10.2011 kell 14.00 – Tubin Ruum
2. Tallink Conference and Spa Hotel 20.12.2011 kell 14.30 – Galaxy I
3. Mustamäe Humanitaar Gümnaasium 20.01.2011 kell 14.00
4. Linnamäe Vene Lütseeum 25.01.2011 kell 14.00

SEMINARI MATERJALID:
1. Projekti presentatsioon (PPT)
2. Vabatahtlike meeskond “Vabakas” (PPT)
3. Vabatahlike juhtimise alused (PPT)
4. Projekti juhtimine (PDF)
5. Meedia koolitus (PPT)
6. Pressiteade kirjutamis juhend (PDF)


Noortekonverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks“

MTÜ Peace Child Eesti, Sillamäe Lastekaitse Ühingu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Vaivara Vallavalitsuse koostöös toimub Tallinnas 21.10 – 22.10.2011 ühine noortekonverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks“.

Konverentsi eesmärgiks on tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest, motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning välja töötada meetodid, mille kaudu efektiivsemalt arendada vabatahtlikkuse alast koostööd kohalikul tasandil, kaasates noori efektiivsemalt.

Konverentsist on oodatud osa võtma 17-35 aastased noored, kellele on olemas kogemus  vabatahtlikust tegevusest ja/või noorsootööst ja motivatsioon arendada noorte osalust Eesti ühiskonnas ja vabatahtlikku tegevuse valdkonda üldisemalt. Konveretsi töökeeled  on eesti ja vene. (Paneldiskussioonides võimaldatakse ka sünkroontõlge).

Täpsem ajakava lead siin (PDF)

Lisainfo:  Tel: 53417810 (Taisi), 55671257 (Pille-Riin)
E-mail: info@peacechild-estonia.org

Konverentsi toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Spordi ja Noorsooamet ja teised. Konverents toimub projektide „Homne Vabatahtlik – Volunteer for Tomorrow“ ja „Vabal Tahtel Vabatahtlik!“ raames.

Noortekonverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks?”
Konverentsi Tallinna lõppdokument (PDF)


Vabatahtliku Tegevnädal Tallinnas

Vabatahtliku tegevnädal Tallinnas toimub 24.10 – 30.10.2011

Konverentsile järgneb nädala pikkune (7 päeva) programm, mis sisaldab nn action projecte. Need on praktilised tegevused, mis võimaldavad noortel, kes võtsid osa projekti üritustest ja teistel huvitatutel saada konkreetset kogemust vabatahtlikust tööst. Tegevuste seas on hooldus- ja koristustöid, noortekeskustes ja teistes hoolduskeskustes abiks käimist, lastehaigla juures abiks käimist, oma kogukonna heaks kultuuriürituste ja muude heategevuslike ettevõtmiste korraldamist ning mitmeid muid tegevusi, mis sõltuvad kohaliku kogukonna vajadustest ja arengukavadest.

Tegevnädala jooksul viiakse Tallinnas läbi, üle linna, vähemalt 10 tegevprojekti.  Teostamine toimub koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja teiste linnaasutustega.


Kogumik: Tallinna Vabatahtlik

MTÜ Peace Child Eesti projekti “Vabal tahtel vabatahtlik” raames on valminud projekti kogumik, mille pealkiri on „Tallinna vabatahtlik“, mis on suunatud Tallinna piirkonnale ja selle peamine eesmärk on pakkuda sissejuhatavat infot vabatahtlikkuse teema kohta üldisemalt, välja tuua peamised võimalused Tallinnas osaleda ühiskonnaelus vabatahtlikuna ja ka tutvustada vabatahtliku passi kui võimalust vabatahtlikust tegevusest rohkem iseendale kasu saada.

Ava kogumik siin

Lisainfot e-maili teel: info@peacechild-estonia.org


Andmebaas

Kogub kokku kohaliku tasandi projektiinitsiatiivid, mis otsivad vabatahtlikke ja vabatahtlikud ise. Seab üles ka monitooringu ja hinnangusüsteemi, mis võimaldab hinnata progressi reaalajas. Ning andmebaasi kaudu toimub ka Tallinna tasandil vabatahtliku passi, kui olulise vahendi mille kaudu tunnustada vabatahtlikku, elluviimine ja populariseerimine. Andmebaas on eesti ja venekeelne.

Andmebaasi veebileht: http://tallinn-data.peacechild-estonia.org/