Avaleht

Tule osale avaliku arutelus “Massimeedia mõju elule kaasaaegses ühiskonnas”,18.02.21, Tallinnas

Peace Child Eestil koostöös meedia partneritega on rõõm Teid kutsuda avaliku arutelule “Meedia mõju elule kaasaegses ühiskonnas”, mis toimub 18.02.2021, Tallink Spa Hoteli konverentskeskuses, kell 14.00.

Atelu eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17- 35 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele (tervise, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondadest).

Arutelu põhiteemad:  kaasaaegsed meediapäedevused, libauudised,  digitaalne meedia, meedia hoiakute areng, noorte panus meediavaldkonna arengusse jt.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende meedia, noorsootöö ja ühiskonna vaatenurgast, räägime hetkel toimuvatest muudatustest ja olemas olevate mõjuteguridest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu ka aktiivse kaasarääkimisele ja noorte võimestamisele ning palju muud!

Korralduslik informatsioon
• Avalik arutelu toimub 18. Veebruar 2021, Tallink Spa Hotellis , mille aadress on Sadama 11a
• Ootaame huvitatud isikud vanusest 16 – 65+ seal hulgas ka organisatsioonide ning noorteühenduste esindajat ja meediavalkonna spetsialiste.
• Osalemine on tasuta!
• Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Registreerimine toimub kuni 15 veebruaar 2021 Registreeri ennast siin

NB!!! KOHTADE ARV ON PIIRATUD! 

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 55602993

Avalik arutelu toimub Balti Sõltumatu Meedia programmi raames, mis toetab Ühendkuningriikide valisus, Briti Nõukogu ja  Tallinna Haridusamet.