Tule osale avaliku arutelus “Massimeedia mõju noorte elule digitaalses ühiskonnas”,18.02.21, Tallinnas

Peace Child Eestil koostöös partneritega on rõõm Teid kutsuda avaliku arutelule “Massimeedia mõju noorte elule digitaalses ühiskonnas”, mis toimub 18.02.2021, Tallink Spa Hoteli konverentsikeskuses, kell 13.00.

Arutelu eesmärkideks on algatada avalik arutelu Tallinna elanike kriitilise mõtlemise, meedia mõjust noortele ja digitaalse meedia harjumuste teemadel, samuti motiveerida noori,  vanemaid inimesi, arvamusliidreid, noorsootöötajad ja tudengid  igapäevase teabe suhtes kriitiliseks suhtuma ja läbi ühisarutelude leida ühised vastused meedia ja inimõiguste valdkondades. Näitades üles huvi piirkondliku ja kohaliku meedia vastu, toetades noorte omaalgatust, pakkudes praktilisi nõuandeid ja soovitusi aitame kaasa tasakaalustatuma lähenemisviisi kujundamisele inforuumis.

Sotsiaalne ja poliitiline arutelu on kodanikuühiskonna ja demokraatia oluline aspekt ning seda tuleb vaadelda sõnavabaduse põhiõiguse kontekstis. Erinevad eksperdid ja osalejad kohtuvad, et leida huvitavaid arvamusi, uusi ideid ja võimalikke lahendusi kohalikele probleemidele ning julgustada kogukonda aktiivsemalt poliitika kujundamisse ja positiivsetesse muutustesse kaasama. Programmi teostamisega soovime tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Arutelu põhiteemad:  kaasaaegsed meediapäedevused, libauudised/propaganda digitaalses meedias, noorte panus meediavaldkonna arengusse jt

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende meedia, noorsootöö ja ühiskonna vaatenurgast, räägime hetkel toimuvatest muudatustest ja olemas olevate mõjuteguridest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu ka aktiivse kaasarääkimisele ja noorte võimestamisele ning palju muud!

Registreerimine kuni 17. Veebruar 2021 veebil: https://forms.gle/sAxXVDe5YNPLdR9e9

NB!!! Kohtade arv on piiratud (50 osalejat!) Osalemine on tasuta!

Korralduslik informatsioon
• Avalik arutelu toimub 18. Veebruar 2021, Tallink Spa Hotellis , mille aadress on Sadama 11a
• Ootaame huvitatud isikud vanusest 16 – 65+ seal hulgas ka asutuste/vabakonna ning noorteühenduste esindajat ja meediavalkonna spetsialiste.
• Erivajadustega inimesele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 56893445

Avalik arutelu toimub Balti Sõltumatu Meedia programmi raames, mis toetab Ühendkuningriikide valisus, Briti Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tallinna Haridusamet.

AJAKAVA

13.00 – 13.10 Programmi tutvustamine ning sissejuhatus, Vassili Golikov, moderaator

13.10- 14.30 I teema: Kas kaasaegsed meediapädevused on hädavajalikud ainult kitsalt spetsialiseerunud spetsialistidele?

  • Andres Jõesaar, Tallinna Ülikool, meediapoliitika dotsent
  • Rusalina Gassõmova, Tallinna Ülikool, noorsootöötaja

14.30 – 15.15 Lõuna

15.15 – 16.00 II teema: Sõda inimeste mõistuse eest digitaalse meedia kirjaoskuses: – küberpropaganda ja võltsuudised.

  • Ksenia Polubinskaja, Tallinna Ülikool, Balti Filmi- ja Meediakool
  • Anna-Lisa Starkova, Tartu Ülikool

16.00 – 17.00 III teema: Missugune on noorte panus meediavaldkonna arengusse?

  • Daina Arfanova, Köln Ülikool
  • Gerli Parve, Eesti Noorteühenduste Liidu turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest!