Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|
Regeneratsiooni galerii
|
Dokumentaalfilm
|
Liidrite suvekool
|
Kontsertürituste seeria
|
Väitlusseeria
|

Väitlusseeria

Eesmärk: anda noortele võimalus ühiselt vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki, mis aitavad leida innovatiivseid lahendusi ühiskonnas valitsevatele probleemidele.

Tegevused: Debatiseeria läbiviimine Eesti erinevate piirkondade koolides, projekti kandvate ideede osas. Eelkõige, et edendada noorte seas diskussiooni multikultuursuse kui sellise suhtes ja aidata luua avatumat ning sallivamat ühiskonda.

1. Projekti tutvustus (PPT)
2. Suvekooli tutvustus (PPT)
3. Kõnekunst (PPT)
4. Noorte kaasamine ja osalemine (PPT)