Kutsume seminaridele “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?” Tartus ja Pärnus

Uncategorized @et


14. septembril 2021, Tartu Anna Linna G
ümnaasium ja 17. septembril Parnus, Tammsaare koolis.

Peace Child Eestil ja SSCW koostöös on rõõm Teid kutsuda semianrile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, mis toimub 14. septembril 2021, Tartu Anna Linna Gümnaasiumis ning 17. septembril 2021,  kell 11.00.

Seminari peamiseks eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas. Lisaks sellele õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Seminar on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 16-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Seminar viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Seminari põhiteemad:

  • Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
  • Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
  • Noored kui poliitikakujundajad
  • Noored ja vabatahtliku tegevus

Osalemine on tasuta!
Registreerimiseks palun täitke regisstreerimis vorm siin http://foorum.sscw.ee/registreerimine/
või edastage ome ees-ja perekonnanimi ning kontaktid e-postile registration@sscw.ee.
Reristreermine on avatud kuni 12.09.2021.

Seminari ajakava:
12.00 – 12.10 Seminari sissejuhatus ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmid 2019-2020.
12.10 – 12.30 “Noored ja KOVi valimised 2021”  – Anna Lisa Starkova ja Alex Jemets, MTÜ SSCW
12.30 – 12.45 “Noored ja vabatahtliku tegevus” – Daina Arfanova, Kölni Ülikooli tudeng ja Peace Child Eesti vabatahtlik
12.40-12.45 Küsimused ja vastused
12.45- 14.00 Töögruppid:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad
• Noored ja vabatahtliku tegevus
14.00 – 14.30 Kohvipaus
14.30 – 15.00 Töögruppide tulemuste esitlemine ja kokkuvõtted.