Tule osale sügiskoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0”, 8.-9 oktoober 2021, Tallinnas

Uncategorized @et

Peace Child Eesti ja SSCWl koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja MTÜ “Eriline Maailm” on rõõm Teid kutsuda Sügiskooli, mis toimub 8.-9. oktoober 2021, Tallink Spa & Conference Hotellis (Sadama 11a) kell 11.00.

Sügiskooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähekindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läbi grupitööde, diskussioonide ja töötubade. 

Sügiskool on suunatud Tallinnas noortele vanuses 15-35 eluaastat (s.h. ka tugiisikud, hooldajad, pereliikmeid) ning noortega tegelevate spetsialistidele (noorsootöötajad, lastekaitse ja sotsiaaltöötajad, tugispetsialistid, õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad jne).

Sügiskooli põhiteemad: 
• Elu pärast COVID 19 – kust alustada ja millega tuleb arvestada? (Märka ja hooli)
• Vaimse tervise ja healo toetamist läbi psühhosotsiaalse toe.
• Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse
• Erivajadustega noorte kaasamine Tallinna noorsootöösse: paremat praktikate näitel
• Haavatava rühmadesse kuuluva noorte muresid: olemas olevad lahendused (teenused ja tugi noortele sotsiaal, hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkondades)
• Säästev areng –  eluviis – kuidas alustada?
• Erivajadustega noorte ja NEET noorte huvikaitse edendamine 
• Noorte aktiivne osalus huvihariduses, ühiskonna algatustes (vabatahtliku tegevuse näitel) ning linnas toimuvates üritustes

Vaatame üheskoos eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele, säästliku elustiilile ning kriisikommunikatsioonile ja palju muud!

SÜGISKOOLI AJAKAVA (PDF)

Korralduslik informatsioon
• Sügiskool toimub 8-9. Oktoober 2021, Tallink Spa Hotellis , mille aadress on Sadama 11a
• Osalemine on tasuta. Tagatud on toitlustus (kohvipaus ja lõuna) ja huvitav programm!
• Erivajadustega noortele on tagatud ligipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja tugiisikud.
• Töökeeled: eesti ja vene.
Registreerimine Sügiskooli kestab kuni 07. Oktoober 2021. 
NB!!! Registreeri ennast SIIN  /  
https://forms.gle/tstL9yXrXGS1qvAc7

NB! Kohti jagub 50-le esimesele.
Lisainfo: info@peacechild-estonia.org / daina@peacechild-estonia.org , tel. 53267778/ 55602993