Osale rahvusvahelisel konverentsil “Global Citizens Assembly on SDGs 2021” 23.-25.08.2021 Tallinnas

Uncategorized @et

“Global Citizens’ Assembly on SDGs 2021” – on rahvusvaheline konverents, mis viib kokku kõrgetasemelise unikaalse globaalse võrgustiku eesmärgiga arutleda ühiskonna ja ettevõtjate panuse üle ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide täitmisel ning tõsta Tallinna rahvusvahelist tuntust konverentsisihtkohana ning rohelise ja innovatsioonipealinnana, tutvustades paremaid praktikaid ja olemasolevaid säästvat arengut edendavaid lahendusi välismaalt tulnud delegatsioonide esindajatele.

Peamised teemad:
Ürituse peamised teemad:
1. Digilahendused, mis toetavad nutika linna arengut ja võitlevad kliimamuutuste vastu, loovad kestliku tuleviku.
2. Jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ja töökohtade loomine, investeerides rohelisse majandusse, ressursitõhususse ja säästva turismi edendamisse.
3. Ülemaailmne rahvakogum on rahulikuma ja jätkusuutlikuma maailma nimel.

Konverents keskenduks: Digilahendused ja nutika linna areng kliimamuutmise võitlsemiseks, jätkuusuutlik majanduskasv ja säästev turism ning rahvusvaheline koostöö ja kodanikuühiskonna kaasamine ÜRO reformeerimisel.

Registreerimine: https://forms.gle/UA4PT84552h3TgwB8
Kovnerentsi lisainfo: https://conference.peacechild-estonia.org/

Konverentsi toimumist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Nordic Culture Point, Tallinna Linn, Peace Child International ja teised.