Kutsume vabatahtliku juhtimise koolitusele 4-5. September 2021 Tallinnas

Uudised

Peace Child Eestil koostöös Kogukonna Arengu Ühinguga ning kaasatud ekspertidega on rõõm Teid kutsuda vabatahtlike juhtumise koolitusele, mis toimub 4-5. septembril 2021, Tallinnas Tallink Spa Hotellis / või Zoomi keskonnas (soovi korral) kell 11.00 .

Koolituse peamiseks eesmärgiks on suurendada noorte ja vabatahtliku valdkonnas töötavad spetsialistide pädevus ja kaasatus. Koolitusel õpitakse teoreetilised ja praktilised informatsiooni ja teadmisi vabatahtliku tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi rollimängul ja teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist.
Koolitus on suunatud Tallinnas pärit noortele vanuses 16-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele, noortehendustele. Vabatahtlike juhtimise koolitusel osalevad motiveeritud ja aktiivsed noored/linnakodanikud, noorsootöötajad/sotsiaaltöötajad, vabatahtlikkuse liikumise edenemist toetavad huviisikud ning olemasolevate noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide algavate vabatahtlike kaasajad (potentsiaalsed juhid). Koolitus viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Koolitus teostab Kogukonna Arengu Ühing koostöös kaasatud ekspertidega, kellel on pikkaajeline kogemus vabatahtlike kasvatamise ja juhtumise klubi.

Koolituse põhiteemad:
– Vabatahtlike kaasamise planeerimine
– Vabatahtlike värbamine
– Vabatahtlike juhtimine ja hindamine
– Vabatahtlike motiveerimine ja tunnustamine
– Praktika teostamise võimalused vabatahtliku tegevuspäevade raames

Osalemine on tasuta!
Registreerimiseks palun täitke regisstreerimis vorm veebil: www.peacechild-estonia.org/registreerimine
või edastage ome ees-ja perekonnanimi ning kontaktid e-postile info@peacechild-estonia.org 
Reristreermine on avatud kuni 1.09.2021.

Koolitust viivad läbi Svetlana Sazina, Aleksandr Skrjabin (Kogukonna Arengu Ühingust, vabatahtliku tegevuse valdkond) ja Anu Nielsen (Euroopa vabatahtliku teenistuse ekspert, praktik). Koolitusel osalejad saavad teadmised ning juhendmaterjalid vabatahtlike kaasamiseks ja nendega töö korraldamiseks noorsootöö ja kogukonna tegevuste juures. Koolitusel kasutatavad  meetodid: loeng, praktilised rühmatööd, arutelud, kogemuslood jm. Maht 6 akadeemilist tundi.  Grupi suurus maksimaalselt 50 inimest (hübriidformaadis kohapeal ja Zoomis). 

Ajakava:
I KOOLITUSPÄEV
11.00 – 11.30 Kooltiuse sissejuhatus ning Peace Child Eesti programmid 2020-2022 kus kaasatakse vabatahtlike. – Anna Lisa Starkova, projektijuht
11.30 – 11.50 “Noored ja vabatahtliku tegevus” – Daina Arfanova,  Peace Child Eesti vabatahtlike- ja kommunikatsioonijuht 
11.50 -12.00 Küsimused ja vastused
12.00 – 13.15 Koolitus I osa (Vabatahtlike kaasamise planeerimine ja värbamine) Anu Nielsen
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Töögruppid:
• noorvabatahtlike kaasamine ja planeerimise eripärad (praktilised näided)
• vabatahtlike värbamine (Spordi-, kultuuri-, hariduse-, sotsiaaltöö-, turvalisuse- ja keskonna valdkonnas)
• vabatahtlik kaasamine eriasutustes/valdkonnades (Seaduseandlus jm küsimused) 
15.00 – 15.30 Töögruppide tulemuste tutvustamine
15.30 – 16.00 Päeva kokkuvõtted
KOOLITUSPÄEV II
11.00 – 12.00 Eelmise päeva tulemuste taasesitus
12.00 – 13.15 Koolitus II osa (Vabatahtlike juhtimine ja hindamise eripärad ning vabatahtlike motiveerimine ja tunnustamine) Aleksandr Skrjabin ja Svetlana Sazhina
13.15 – 13.30 Kohvipaus
13.30 – 14.30 Töögruppid:
• Euroopa vabatahtliku teenistus (Programmi tutvustus)
• Vabatahtliku igapäevatöö  (Arutelu: olukorrad, mis igapäevatöös tekkida võivad. Vabatahtliku arengu toetamine. Vabatahtliku motiveerimine, näpunäiteid selleks tööks. Osalejate edasised sammud vabatahtlike kaasamisel oma tegevustesse).
14.30 – 15.00 Töögruppide tulemuste tutvustamine
15.00 – 16.00 Päeva kokkuvõtted ja tunnustamine