Kutse konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni” 19.05.2021 Tal

Uncategorized @et

Peace Child Eesti koos Sillamäe Lastekaitse Ühinguga kutsuvad huvilisi 19. mail 2021 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni”, mis toimub Tallinnas, Tallink Spa Hotellis.
Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.
NB! Kuna Eesti valitsus ei leevendanud piisavalt piiranguid, pidime muuta konverentsi formaadi ning korraldada üritus hübriidformaadis (kohapeal kui ka Zoomi keskkonnas), et tagada kõikide osalejate osalemise võimalust.
Liituda konverentsiga Zoomis saab linki kaudu

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 18. mai 2021 siit https://forms.gle/cK8DWWXFvPjqbMpU9
Facebook: https://www.facebook.com/events/1333909450322717

KONVERENTSI PÄEVAKAVA*

10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Toomas Kasemaa, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku nõunik
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan)
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Feminary RY Soome (Maria Laura Rajala)
• Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (Lisanna Elm)
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres
– Võrdne Kohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas
15:00 – 15.15 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.15 – 16.00 Sooline segregatsioon hariduses ja tööturul Soomes – Ekvalita, Soome (Malin Gustavsson)
16.00 – 16.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.

Registreerimine ja muud küsimused: E-mail: info@sscw.ee, tel. 55602993

Projekti toetab: Briti Nõukogu (#PeopletoPeople), Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus, Peace Child Eesti ja Tallink Grupp.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest!