Tule osale koolitusele “Ettevõtlikkus, sotsiaalsed- ja kommunikatsiooni oskused põlvkonnale XXI”,16.04.21, Zoomis

Uncategorized @et

Peace Child Eestil koostöös partneritega on rõõm Teid kutsuda koolitusele “Ettevõtlikkus, sotsiaalsed- ja kommunikatsiooni oskused Põlvkonnale XXI”, mis toimub 16.04.2021, Zoom keskonnas, kell 14.00.

Programmi “Generation XXI” eesmärgiks on arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali. Kaasaegsete sotsiaalsete ja ettevõtilkuse oskuste arendamise kaudu toetame ka noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et muuta heak noori kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda.

Online koolitus sisaldab ülevaadet peamistest teemadest nagu sotsiaaloskustest, ettevõtlusest, kärjääriplaneerimisest ning töökogemuse saamisest Tallinna linnas ning õpetakse kommunikatsiooni oskused ja liidrioskused. Lisaks sellele pakkutakse ka ka spetsialisti nõuanded.
Online koolitus on hea võimalus saada Isiklik lähenemine ning pöörata noori huvitavaid teemadele. Koolitus on suunatud noortele vanuses 15-26 aastad. Koolitusel osaleb 25 inimest

✔ Zoomi koolitusega saad liituda siin: https://uni-koeln.zoom.us/j/92875699997?pwd=TXRSdWdaeE9VbnFEWW4xMjVMa09qZz09

Meeting-ID: 928 7569 9997
Parool: 459368

✔ Facebook: https://www.facebook.com/events/756126171764822/

✔   Koolituse põhiteemad:

*Ülekantavad pädevused sisaldavad sõltumata kasutatavast terminist indiviidi toimetulekut muutuvas keskkonnas ning indiviidi mitmekülgseid. „Teadmisi, oskusi, võimeid, hoiakuid ja omadusi, mis ei ole piiratud ühegi kindla eriala- ega teadmusvaldkonnaga”

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende meedia, noorsootöö ja ühiskonna vaatenurgast, räägime hetkel toimuvatest muudatustest ja olemas olevate mõjuteguridest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu ka aktiivse kaasarääkimisele ja noorte võimestamisele ning palju muud!

Registreerimine kuni 15. Aprill 2021 veebil: https://forms.gle/sAxXVDe5YNPLdR9e9
NB!!! Kohtade arv on piiratud (25 osalejat!) Osalemine on tasuta!
Lisainfo: info@peacechild-estonia.org , tel. 55657300

Programmi toimumist toetab Tallinna Haridusamet.

AJAKAVA
14.00 – 14.10 – Sissejuhatus – Rusalina Gassõmova, moderaator
14:10-15:00 – “Sotsiaalsed oskused ja ülekantavad pädevused ” – Svetlana Protasova, mobiilne noorsootöötaja, Tallinna Haridusamet
15:00-16:00 – “Karjääriplaneerimine kriisiajal”  Töötukassa esindaja
16:00 – 16:15 Küsitlus ja paus
16:15-17:00 – “Noorte osalus, kommunikatsioon ja ettevõtlikus” – Irina Golikova, koolitaja, Sillamäe Lastekaitse Ühing
17:00-17:30 – küsimused ja vastused ning kokkuvõtte

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi. Täname mõistva suhtumise eest!