Võta osa ainuladses meedia programmis “Positiivse uudiste kanal” 2021

Uncategorized @et

Võta osa ainuladses meedia programmis “Positiivse uudiste kanal” , mis kestab Jaanuar – Märts 2021 Tallinnas ja Virumaal.

Projekti põhieesmärk on tõsta noorte / kogukonna liirdite meediaoskusi ja teadmisi kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse vallas ning ületada stereotüüpe tõrjutusriskiga rühmade kohta meediumitoodete arendamise kaudu (meediasisu ühisloome – intervjuud, blogi, YouTube’i/FB kanal, artiklid, avalik arvamus, isiklikud lood ja sotsiaalse meedia tööriistakast).

Projekti tegevuste hulka kuulub:
– 10 intervjuud ja 11 blogipostitust, mis salvestatakse ja postitatakse sotsiaalmeedias, mille peamiste teemad on: lõimumine ühiskonda, kiusamine ja laste õigused,  sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine, pikaajaline haridus (kutse-, huvi-, spordi-), roheline revolutsioon ja kliimamuutused, kohaliku poliitika väljatöötamine ja mõju, ettevõtlus ja jätkusuutlik tööelu, digitaalne ühiskond ja inimõigused, sport ja kultuur ja teised.

18. veebruaril 2021 Tallinnas toimub põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju elule kaasaegses ühiskonnas”, mille korraldavad noored ja vanurid koostöös kutsutud ekspertide, erinevas vanuses kogukonnaliidrite ja kohalike omavalitsuste esindajatega. See arutelu keskendub noorte / naabrite praegusele meediakasutusele ja harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaalmeedia), samuti meie ühiskonna väljakutsetele. Kokku osaleb arutelus 50 inimest.

Jaanuar – märts 2021 – veebipõhine ’’jutuvihik ja sotsiaalmeedia hariduslilk õppejuhend’’ – luuakse erinevate vanuserühmade töödeldud
intervjuude ja arusaamade kohta sotsiaalmeedia teemadel ning sotsiaalmeedia mõistmiseks, kavandamiseks ja rakendamiseks strateegia abil. Veebipõhine jutukogu ja õppejuhend aitavab noortel ja vanadel põlvkondadel jagada kogemusi, anda nõu meediaga suhtlemiseks ning parandada nende oskusi ja teadmisi. Raamatu sisu on jagatud kaheks osaks: erineva taustaga inimeste lood / arvamused, mis räägivad oma lugusid integratsioonist, kiusamisest ja lapse õigustest, soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste mõjuvõimu suurendamisest, võõraste tõstatatud kohalikest ja piirkondlikest probleemidest. Meie sotsiaalse meedia tööriistakomplekt sisaldab lugusid ja andmeid, tähelepanu haaravaid fotosid ja videoid, kirjutatud sisu, harjutusi, juba professionaalselt töötavate noorte ajakirjanike parimaid tavasid, kogukonna juhtide nõuandeid, suhtekorralduskampaaniaid ja palju muud.

Kutsume kõiki kes on huvitatud arendada oma meedia oskused, kriitlis mõtlemist ning kaasarääkimist kohaliku probleemidele võta ühendust ning registreerida ennast sobivale tegevusele.

Registreeri ennast siin.   Osalemine on tasuta!

Lisainfo: anton@peacechild-estonia.org või 56893445

Projekt teostatakse Balti Iseseisva Meedia programmi raames. ning tema teostamist toetavad Ühendkuningriigi valitsus, Briti Nõukogu ja Tallinna Hariduseamet.