Konverents “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni” 18.09.20 Tallinnas

Uudised
Peace Child Eesti koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga kutsuvad huvilisi 18. septembril 2020 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni”, mis toimub Tallinnas, Tallink Spa Hotellis kell 11.00.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konvernets see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.
 
Osavõtt on tasuta! Kohtade arv on piiratud!
 
REGISTREERIMINE

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 15. September 2020 siit https://forms.gle/cK8DWWXFvPjqbMpU9

 
KONVERENTSI PÄEVAKAVA, 18.09.2020 Tallink Spa Hotell
10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liit
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Agnes Einman, Sotsiaalministeerium
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Ivan Lavrentjev, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Voldemar Kolga)
• Feministeerium (Nele Laos)
• Lastekaitse Liit (Annika Silde)
• Tallinna Spordi-ja Noorsooamet (Tallinna noortekeskused) Kaisa Orunurk
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres – Annika Silde ja Roger Tibar
– Võrdne kohtlemine tööl ja hariduses (palga lõhe) – Rusalina Gassõmova ja Vassili Golikov
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas – Ivan Lavrentjev ja Eva Lennuk
15.00 – 15.20 Väärtused ja hoiakud soolises võrdõiguslikkuses / peremudelis – Eva Lennuk, Eesti Noorteühenduste Liit
15:20 – 15.40 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.40 – 15.50 Õppefilm ja osalejate tagasiside
15.50 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad.
 
Konverentsi toimumist toetavad: Sotsiaalministeerium, Tallinna Sotsiaalamet- ja Spordi ja Noorsooamet, SSCW ja Tallink Hotels.