Rahvusvaheline konverents ja “ÜRO75-noorte arutelufestival” 20-23.02.2020 Tallinnas

Uudised

Peace Child Eesti ja Sillamäe Lastekaitse Ühing ning rahvusvahelised partnerid kutsuvad PCI võrgustiku kokku saamisel raames  rahvusvahelise konverentsile “Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel” mis toimub rahvusvahelise ürituse raames „UN75GC 2020“, mis toimub ajavahemikus 20.-23.02.2020, Tallinnas (konverentsi põhipäev 21.02.2020 Tallink Spa Hotellis, ning õppevisiidid Narvas, Tartus ja Tallinnas)

 “ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu 2020″ on rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus, mis on avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Lisaks selgitame välja peamised takistused, millega seisame silmitsi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel üha digitaliseeruvas ühiskonnas, kasvavas noorte tööpuuduses ja lõhestatud ühiskonnas. Lõpuks arutame rohelise majanduse (kliimamuutused) ja kultuuridevahelise dialoogi rolli ühiskondade ühildamisel nende keskkonnaga ning lõhe parandamisest, mis selle osi lahku kisub. See sündmus ühendab praktikute, poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide, meedia ja rahvusvaheliste rahastajate ainulaadseid piirkondlikke võrgustikke (Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika).

Rahvusvaheline kokkutulek on nelja päevane üritus, millele järgneb kohe pärast konverentsi korraldatud intensiivne programm (organisatsioonidele/asutustele ja noortele) koos kõrgetasemeliste arutelude, töötubade, koolituste, õppevisiitide, projektiettepanekute ja arendustööga.

NB! Ürituse raames toimub ka noortele suunatud programm “ÜRO75 – noorte arvamusfestival”, mille ülevaade saab leida siin

PEAEESMÄRK
Ürituse peaeesmärk on arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika vahel läbi poliitilise dialoogi, eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad soovivad aidata luua ruum avatud ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Panustada globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessi, mis toimub 2020. aasta oktoobris Eestis.
TÄIENDAVAD EESMÄRGID
Ürituste eesmärk on suurendada osalejate teadmisi ÜRO säästva arengu eesmärkidest, inimõigustest ja digitaalsest ühiskonnast globaliseerunud maailmas ning suurendada nende suutlikkust edendada ÜRO säästva arengu eesmärke ja inimõiguste kaitset nende igapäevases tegevustes.

Ürituse lõpuks on osalejatel:
• Teadmised, kuidas saaks ÜRO säästva arengu eesmärke saavutada kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ning kuidas nad saaksid anda oma panuse ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamisse.
• Omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kasutada olemasolevaid rahvusvahelisi ja piirkondlike inimõigusi käsitlevaid vahendeid noorsõbraliku poliitika ettevalmistamisel ja rakendamisel.
• Omandatud uued oskused ja teadmised digitaalse ühiskonna teemadel ning hea valitsemistava kohta.
• Parem arusaam ÜRO säästva arengu eesmärkidest, ülemaailmse koostöö olulisusest, inimõigustest ja noorte mõjuvõimu suurendamisest piirkondlike protsesside ja rahvusvahelise poliitika kontekstis.
• Kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsuse esindajate ja muude asjakohaste organisatsioonide võrgustiku loomine.

SIHTGRUPP
Rahvusvaheline üritus on avatud ÜRO süsteemi organisatsioonide esindajatele, valitsustevaheliste organisatsioonidele, valitsustele, ministeeriumidele, rahvusvahelistele rahastajatele, inimõigustega tegelevate riiklike ja piirkondlike inimõiguste asutustele, noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja huvitatud täiskasvanutele

Kogenud koolitajad/eksperdid kasutavad erinevaid õppemeetodeid, et edendada ÜRO säästva arengu eesmärgi ja inimõiguste teoreetiliste lähenemisviiside ning praktiliste oskuste ja teadmiste tõhusat ja interaktiivset õppimist. Programm koosneb plenaarloengutest/kõnedest, kõrgetasemelistest paneeldiskussioonidest, töötubadest, õppevisiitidest ja rühmatöödest. Praktiline rühmatöö on võtmekomponent, kus osalejad saavad üksteiselt õppida, luua ühiseid koostööalgatusi ja uurida väga aktuaalseid teemasid, mis on olulised nende riiklike ja kohalike tavade osas ÜRO säästva arengu eesmärgikide ja oma eesmärkide saavutamisel.

PEATEEMAD:

 • ÜRO ja globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel
 • ÜRO reform
 • ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine
 • Lõhestatud ühiskond ning rahvusvaheliste kogukondade tervendamine kultuuridevahelise dialoogi kaudu
 • Majanduskasvu saavutamine noorte töötuse vähendamise kaudu
 • Digitaalne ühiskond ja väljakutsed globaalses maailmas
 • Kliimamuutustega kohanemine, investeerides rohelisse majanduskasvu, keskkonnasäästlikku energiasse ja keskkonnatehnoloogiasse

KAASATUD EKSPERDID

Ürituse sisu toovad teieni Euroopa, Aasia ja Aafrika eksperdid ÜRO 17 säästva arengu eesmärkide ja rahvusvaheliste inimõiguste valdkonnast, valitsusametnikud, rahvusvahelised sihtasutused, noorteorganisatsioonid ning piirkondlikud ja rahvusvahelised organisatsioonid. Üksikasjaliku programmi leiate veebilehelt.

OSALEJA PROFIIL

 • 17-aastaste ja vanem noor või noorteorganisatsioonide esindaja 
 • Spetsialist, eelistatavalt 1-5-aastane või rohkem töökogemust inimõiguste, ÜRO säästva arengu eesmärke puudutavate küsimuste,  seaduse, avaliku korra, arengupoliitika või muude asjakohaste valdkondade valdkonnas.
 • Seotud või vastutav oma organisatsiooni praeguse või kavandatava töö eest ÜRO säästva arengu eesmärkide rakendamisel ja töötab noorsooprobleemidega seotud kodanikuühiskonna valdkondades. (Osalejatel ei pea olema otsest kogemust inimõiguste jms alal töötamisel, kuid nad peavad näitama pühendumust lähitulevikus seda teha.)
 • ÜRO liikmesriikide kodanik
 • Kõrge inglise/eesti keele suuline ja kirjalik oskus
 • Võimalus osaleda kogu 3,5-päevasel üritusel.

OSALEMISE KULUD

Korraldajad katavad järgmised kulud:

 • • 3 ööd majutust (kaheses tubades) Tallinnas, sisseregristreerimisega 20. veebruaril 2020 ja väljaregistreerimisega 23. veebruaril  osalejatele kes on Tallinnas väljas. 
  • Söögid (kohvipausid, lõunasöök ja mõned õhtusöögid) ja suupisteid konverentsi ametlike ürituste ajal
  • Rahvusvahelise konverentsi registreerimistasud ja kinnitatud osalejate kultuurietendused
  • Kõik lisakulud katavad osalejad ise, sealhulgas katmata söögid, hotelli minibaar, täiendavad hotelliteenused ja hotellis ööbimise lisaööd ning muud kulud, mida ei ole korraldajatega kokkulepitud.

NB!!! Korraldajad ei kata osalejate transpordikulud, kui seda ei ole kooskõlastatud või korraldatud korraldaja pool.

KUIDAS KANDIDEERIDA

Palun täitke veebipõhine taotlusvorm www.udsdg.ee/registration 15. veebruariks 2020. Veebitaotluses palutakse osalejatel (organisatsiooni poolt) saata (registration@unsdg.ee) organisatsiooni kinnituse või kandidaadikirja, milles selgitatakse, kuidas taotleja osalus sobib organisatsiooni prioriteetide ja tegevustega.