Liitu meiega

Tahad saada PEACE CHILD EESTI Liikmeks?

Peace Child Eesti (PCE) liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda füüsiline isik, mittetulundusühingud ja muud registrisse kantud juriidilised isikud, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Peace Childi eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega.

Peace Childi liikmeks astuda sooviv eraisik või juriidiline isik esitab juhatusele kinnitatud vormis avalduse (pdf), milles kohustub järgima Peace Childi põhikirja ja tasuma Peace Childi üldkogu kinnitatud liikmemaksu, mis vastavalt PCE üldkogu otsusele on 19–26 aastased 2.55 EUR ning vanem kui 26a. on 3 EUR aastas. Peace Childi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatuse ja otsuse kinnitab üldkogu.

Peace Child Eesti (Peace Child) liikmetel on õigus

  • valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
  • osaleda Peace Child üldkoosolekul;
  • saada teavet Peace Child tegevuse kohta, Peace Child juhtorganitelt ja tutvuda Peace Child arengu streteegiaga;
  • osalede Peace Child, koolitustel ja muu korraldatavatel organisatsiooni tegevusel

Peace Child Eesti (Peace Child) liikmete kohustused

  • järgima Peace Child põhikirja ja täitma Peace Child juhtorganite otsuseid;
  • tasuma Peace Child liikmemaksu, üldkogu määratud tähtajaks liikmemaksu arvestusega iga ühingu liikme kohta;
  • aktiivne osavõtt Peace Child tegevusest;
  • Peace Child maine hoidmine ja kaitsmine;
  • Alates 2009. aastast  kehtib liikmete arvestuse süsteem, mille kohaselt iga  üksikisikust liige on kantud Peace Child registrisse ning selle tõenduseks väljastatakse talle Peace Child Eesti liikmekaart. Liikmekaardi esitamisel kehtivad talle mitmed soodustused Peace Child Eesti poolt organiseeritud ürituste osavõtumaksu ja Peace Child Eesti poolt pakutavate teenuste eest tasumisel, kui ka koostöö partnerite poolt.


Lisaks teadmiseks:
Peace Child Eesti ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed Ei kanna varalist vastutust Peace Child Eesti varaliste  kohustuste  eest.

Peace Child Eesti liikmetele võib kehtestada kohustusi , mis ei tulene käesolevast põhikirjast, Peace Child Eesti üldkoosoleku otsusega.