Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|

Toimusid NoHu töökoosolekud

Noorte Huviala Festivali „NoHu 2014“ planeerimisega seoses on toimunud kaheksa töökoosoleku, mille käigus oleme NoHu ideed arendanud, pannud paika kindlad eesmärgid ja tegevused ning laiendanud oma tiimi suurust ja kvaliteeti.

Esimene koosolek toimus kolmapäeval, 12.02; teine laupäeval, 15.03; kolmas esmaspäeval 17.03; neljas laupäeval, 22.03; viies kolmapäeval, 26.03; kuues reedel 4.04; seitsmes kolmapäeval, 9.04; ja viimane pühapäeval, 13.04.

Kui alguses oli meie korraldusmeeskond vaid viieliikmeline, siis nüüd on see kasvanud 40liikmeliseks – noored, kes kõik on mingis valdkonnas kogenud ning NoHu toimumisse panustades saavad võimaluse omandada hindamatu kogemuse suurüritust läbiviia, inimestena areneda, mitmekesistada oma sotsiaalset võrgustikku ning juurde uusi teadmisi.

Meie pikaajalisem eesmärk hõlmab kolme tasandit:

  1. Võimestades noori, kes osalevad planeerimisprotsessis, laiendada NoHu toimumiskohta tulevikus järk-järgult üle-Eestiliseks
  2. Anda võimalikult paljudele noortele üle Eesti kogemus ja eneseteostusvõimalus ise töötubasid läbi viia.
  3. Ning kaasates võimalikult palju noori NoHu’l osalema, et leida endale põnev, arendav ning tervislik vabaajaveetmistegevus.  

Hetkel valmistame ette projektitaotlust „NoHu 2014“ korraldamiseks finantsilise toetuse saamiseks.

Lisainfo: Alar Kaljakin, 55944279, alar@peacechild-estonia.org