Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|
Regeneratsiooni galerii
|
Dokumentaalfilm
|
Liidrite suvekool
|
Kontsertürituste seeria
|
Väitlusseeria
|

Liidrite Suvekool

EESMÄRK: Toetada erinevatest maakondadest pärit noorte aktiivset osalust kohalikul ja riiklikul tasandil.

TEGEVUS: Kaasamise suvekool. Osaleb 30 noort. Suvekoolis toimuvad noorte kaasamise ja osaluse teemalised arutelud. Jagatakse üksteisega kogemusi, kuidas neid on kaasatud ja kuidas nad ise on proovinud teis noori kaasata. Millised ettevõtmised on toiminud ja millised mitte ning miks? Tutvustatakse häid osalus praktikaid ja meetodeid aktiivõppe vormis.

TULEMUS: 30 noort on saanud ülevaate erinevatest kaasamise võimlustest, mida saavad praktiseerida ja kohandada oma piirkonna vajadustele