Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|
Regeneratsiooni galerii
|
Dokumentaalfilm
|
Liidrite suvekool
|
Kontsertürituste seeria
|
Väitlusseeria
|

Kontsertürituste seeria

Eesmärk: pakkuda nii osalejatele kui teistele huvitatuile vähem struktureeritud ja pingevaba omavahelise läbikäimise vormi, tutvustada projekti ideid ja edendada kultuuridevahelist suhtlemist. Erinevatel kunstiliikidel on oluline osa kultuuris ja kultuurivahetusprogramm, mis ei kaasa kunstilist poolt ja loovust oleks vaesem kui kultuurivahetusprogramm, mis kaasab.

Kontserdiseeria pakub võimalust tutvuda erinevate rahvuste kultuuriga läbi muusika ning laulmise ning seeläbi arendada sallivust ja tolerantsust erinevuste suhtes aga ka tuua välja seda, mis meid ühendab.
     
Tegevused: projekti ideid kandvad muusikalised kontsertüritused Eesti erinevates maakondades.  Üles ehitatud koorimuusikal, ning tutvustavad ka 1. juunil toimuvat Alpha Omega lavastust.  Osalevad ja on kutsutud ka vähemusrahvuste esindajad.