Võimestab noori ja edeneb jätkusuutlikku arengut.
|
Regeneratsiooni galerii
|
Dokumentaalfilm
|
Liidrite suvekool
|
Kontsertürituste seeria
|
Väitlusseeria
|

Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine

Projekti korraldab: MTÜ Peace Child Eesti koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga

Eesmärgid:
Projekti eesmärgiks on haarata erineva taustaga erinevast rahvusest noori selleks, et läbi multikultuurilise ürituste seeria, mis hõlmab kontserte ja debatte, tutvustada erinevaid kultuure ja edendada sallivust ning teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda. Seda nii läbi kultuuridevahelist kokkupuudete suurendamise kui ka rahvus- ja kultuurideüleste teemade käsitlemise. Edendada ka ideed, et noortel, kui aktiivsel ühiskonnajõul, lasub vastutus kultuuri taastootmise juures.

Teadvustada erinevaid Eesti ühiskonnas olemasolevaid kultuuride vahelisi probleeme ja pakkuda neile välja võimalikke lahendusi ning julgustada noori endid otsima neile lahendusi ning tundma, et neile lahenduste otsimine on oluline, ning ka tundma, et nende sõna ja arvamus on tähtis ning seda võetakse kuulda. Projekti viiakse läbi sünkroonis rahvusvahelise suurprojekti Peace Child Alpha Omega’ga.
 
Põhitegevused:
 

  1.     4 Muusikalist kontsertüritust Eesti erinevates maakondades.
  2.     4 Debatti kohalikes koolides ja noorte organisatsioonides
  3.     Suurüritus Alpha Omega lavastus Tallinnas
  4.     Suvekool

Projekti rahastavad:

  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

 

 

Kultuuriministeerium